23.05.2022 - 10.06.2022 Kunst, Programma

WIKTORIA: artist in residence

Wiktoria (geboren in 1991) is een visueel artieste die leeft en werkt in Parijs en Lublin. Haar werk focust op beeldhouwkunst en daar betrekt ze haar bezoekers in. Zo komt ze tot collages, foto’s, films en performances. De installaties van Wiktoria bestaan uit gedeelde conversaties, efemere beelden, verzamelde voorwerpen en ruwe materialen uit de historische en natuurlijke omgeving van de mens. Het accent ligt in haar werk altijd op de mens met zijn ervaringen en noden. Zo maakt ze een schets van de maatschappij en van het individu. Haar voorwerpen zijn gemaakt om aan te raken en laten ruimte voor collectieve, maar intieme uitwisseling van ervaringen.

Tijdens haar residentie in het Brusselse Komplot, werkte de artieste aan haar sculptuur ‘Imprint’. Ze deed beroep op de lokale bewoners om actief betrokken te zijn bij haar werk. Op de Albert 1 plaats heeft ze een steen van 3 ton gezet. Daarmee wil ze een sfeer creëren van wederzijdse ervaring, van stilstaan, van ongewoon contact en van het gevoel. Terwijl ze heel de maand mei lang zwaar fysiek werk leverde, kon elke voorbijganger meewerken met haar en de steen aanraken.

Dit is haar eerste werk van die grootorde in openbare ruimte met als doel om een standbeeld te creëren, een plek om aan te raken. Meer dan om de steen zelf ging het vooral om ontmoetingen, dagelijkse ervaringen, gesprekken over die mysterieuze steen, die er van de ene op de andere dag was verschenen en er ook zal blijven. Want bovenal is dit project gerealiseerd door personen : hun gezichten, handen, oren, menselijke huid en hun natuurlijke omgeving. Deze historische steen van 300 miljoen jaar oud, blijft voor altijd een stukje van de gezamenlijke ruimte, waar intuïtieve gebaren zich doorheen de jaren zullen opstapelen. Zo creëren ze plek voor vreugde en intieme rituelen.

Het standbeeld mag dan wel het belangrijkste element zijn van de residentie van Wiktoria in Brussel, per uitbreiding was er ook een tentoonstelling in de Espace Lebeau – waar je notities vond over het proces, over stadsvondsten en over andere werken van de artieste.

***

Met speciale dank aan de ambachtelijke steengroeve van Antoine Bodart voor de schenking van de steen van de kalksteengroeve van Longpré.
Met de steun van de Waalse Gemeenschap in Brussel, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Cultuurdienst Anderlecht, de Academie voor tekenen en visuele kunsten in Sint-Jans-Molenbeek.


23.05.2022, 18:30
Conferentie van Wiktoria aan de Academie voor tekenen en visuele kunsten in Sint-Jans-Molenbeek.
Mommaertsstraat, 2A – 1080 Brussel
Inschrijving : apleeck@molenbeek.irisnet.be

***

Programma van de vernissage :

10.06, 15 :00 – 18 :30 : inhuldiging van het standbeeld
13 Albert 1 plein, 1070 Anderlecht, Brussel

10.06, 19:00 – 22:00 : Espace Lebeau, Lebeaustraat 8, 1000 Brussel

Link naar het event 🔗

van tot
Gepland Kunst Programma