02-12-2015 Aktualności, Inne

Nasze najważniejsze przedsięwzięcia roku 2015

Spośród ponad 120 wydarzeń, które zorganizował lub w których uczestniczył Instytut Polski w Bukareszcie w 2015 roku, wybraliśmy siedem. Jesteśmy z nich najbardziej dumni i mamy nadzieję, że dzięki nim przybliżyliśmy rumuńskim i mołdawskim przyjaciołom współczesną Polskę!

1. Murale w Bukareszcie i Kiszyniowie

Kolorowe, widoczne z daleka, malowane przez polskich artystów z Gdańskiej Szkoły Muralu wielkoformatowe dzieła ozdobiły dwa kolejne bloki w Kiszyniowie i Bukareszcie. Tematem tegorocznych projektów były prawa dziecka. Dzięki pracom stworzonym w 2015 roku stolica Mołdawii ma już cztery, a Rumunii trzy polskie murale.  

Dowiedz się więcej o projektach na: http://www.culturapoloneza.ro/pl/events/item/mural-na-temat-praw-dziecka-w-kiszyniowie.html i http://www.culturapoloneza.ro/pl/events/item/mural-na-temat-praw-dziecka-w-bukareszcie.html

2. Polska sztuka współczesna w MNAC

„W tym samym mieście, pod tym samym niebem” to tytuł projektu wideo polskiej artystki Anny Konik, który do 10 kwietnia 2016 roku można oglądać w Narodowym Muzeum Sztuki Współczesnej (MNAC) w Bukareszcie. Współorganizatorem wystawy jest Instytut Polski. Polska artystka zebrała historie uchodźczyń z krajów Ameryki Łacińskiej, Azji, Afryki oraz Romek żyjących w Europie i poprosiła zwykłe mieszkanki Bukaresztu, by przekazały te opowieści przed kamerą. Powstały poruszające do głębi filmy. Zimą 2016 roku będzie można  porozmawiać z artystką na temat jej pracy w ramach spotkania, które Instytut Polski w Bukareszcie zorganizuje wspólnie z MNAC.

Więcej o wystawie: http://www.culturapoloneza.ro/pl/events/item/w-tym-samym-miescie-pod-tym-samym-niebem.html

3. Przegląd kina polskiego CinePOLSKA

W czasie 11 edycji CinePOLSKA zaprezentowaliśmy sześć filmów, które oglądała publiczność w dwóch krajach – Mołdawii i Rumunii. Pokazy najciekawszych nowych polskich produkcji, w tym m.in. „Bogów”, „Miasta 44” i „Obywatela”, w Kiszyniowie i Bukareszcie przyciągnęły ponad 2 600 widzów. Wiosną 2016 roku CinePOLSKA odwiedzi sześć innych miast Rumunii. Ich lista pojawi się na stronie www.cutlurapoloneza.ro w lutym.

 

Czytaj więcej o CinePOLSKA 2015: http://www.culturapoloneza.ro/events/item/cinepolska.html

4. Noc Instytutów z polską kuchnią

W ramach letniej Nocy Instytutów Kultury zaprosiliśmy jej uczestników na wyjątkowe wydarzenie – w jednej z bukareszteńskich restauracji specjalne menu przygotował Piotr Ślusarz, szef kuchni z Polski. Co zaserwował smakoszom w Rumunii możecie dowiedzieć się oglądając film: 

Więcej o wydarzeniu: http://www.culturapoloneza.ro/pl/events/item/polskie-jablko-na-noc-instytutow-kultury.html

5. Polski teatr na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Sibiu

Z okazji 250 rocznicy istnienia teatru publicznego w Polsce wydarzenia teatralne miały w tym roku szczególne miejsce w naszym programie. Na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Sybinie, najważniejszej imprezie teatralnej w Rumunii, prezentując polskie sztuki performatywne, skupiliśmy się na najważniejszych cechach teatru tworzonego w naszym kraju: zaangażowaniu i odpowiedzialności wobec społeczeństwa oraz na imperatywie wyznaczania nowych ścieżek w sztuce. W programie festiwalu znalazły się przedstawienia „Courtney Love” Pawła Demirskiego, w reżyserii Moniki Strzępki  i „Shakespeare forever” Andrzeja Seweryna,  a także wydarzenia poświęcone twórczości Tadeusza Kantora i czytanie performatywne sztuki Pawła Demirskiego.

Więcej o festiwalu: http://www.culturapoloneza.ro/pl/events/item/polski-teatr-na-festiwalu-w-sybinie.html

6. Polski skrzypek w Rumuńskim Ateneum

Jarosław Nadrzycki, jeden z najlepszych młodych polskich skrzypków i jednocześnie laureat Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. George Enescu w Bukareszcie z 2009 roku w listopadzie wystąpił z dwoma koncertami z towarzyszeniem orkiestry Filharmonii Narodowej, pod batutą Theo Woltersa, a także z recitalem w duecie z rumuńskim pianistą Tomą Popoviciem. W programie koncertów i recitalu, które odbyły się w zabytkowej dużej Sali Rumuńskiego Ateneum, znalazły się utwory Henryka Wieniawskiego.  Wśród ok. 1600 słuchaczy trzech koncertów znaleźli się krytycy muzyczni, muzycy i miłośnicy muzyki klasycznej.

http://www.culturapoloneza.ro/pl/events/item/jaroslaw-nadrzycki-koncerty-w-bukareszcie.html

7. Polska w miesięczniku „Historia”

Dzięki współpracy z polskim miesięcznikiem„Mówią Wieki” i rumuńskim miesięcznikiem „Historia” na łamach tego ostatniego w siedmiu artykułach przybliżaliśmy rumuńskim czytelnikom wkład Polaków w zwycięstwo aliantów w II Wojnie Światowej. Artykuły polskich historyków, bogato ilustrowane zdjęciami archiwalnymi i specjalnie przygotowanymi mapami, poświęcone były: Wojnie Obronnej Polski w 1939 r., udziałowi polskich pilotów w Bitwie o Anglię, wkładowi Polaków w zdobycie Monte Cassino, zasługom polskiego wywiadu w złamaniu kodu niemieckiej maszyny szyfrującej „Enigma” oraz zdobyciu informacji na temat niemieckich pocisków rakietowych V-1 i V-2,  walkom polskich sił zbrojnych na wschodnich i zachodnich frontach II Wojny Światowej, a także Polskiemu Państwu Podziemnemu. Cykl był pierwszą tak kompletną prezentacją losów Polski podczas II Wojny Światowej skierowaną do szerokiej grupy rumuńskich odbiorców zainteresowanych historią.

Więcej o cyklu: http://www.culturapoloneza.ro/pl/events/item/ii-wojna-swiatowa-rocznica.html


Poznaj tajniki języka polskiego w Krajowej 🗓

Cześć, gąszcz, czyżyk, źdźbło, mitrężyć, dżdżysto, gżegżółka, chrząszcz – poznaj piękno języka polskiego dzięki wystawie przygotowanej w wersji rumuńskiej przez Instytut Polski w Bukareszcie. Wystawę można oglądać na ogrodzeniu Biblioteki Powiatowej „Alexandru i Aristia Aman” do końca listopada.
25 10.2021 30 11.2021 Inne

Wspólnie świętujemy 140 lat Muzeum „Karola I”

Muzeum „Karola I” w Brăila nosi imię króla, ponieważ zostało utworzone jego dekretem w 1881 roku. Z okazji 140-lecia działalności kulturalnej tejże instytucji, mamy zaszczyt zorganizować w muzeum wieczór polski 23 sierpnia , 2021.
23 08.2021 Inne

Wystawa “Kolory prawosławia. Polska” w Klużu 🗓

Choć dominującą religią w Polsce jest katolicyzm, od wieków na ziemiach polskich żyją też duże skupiska wiernych Kościoła prawosławnego i greckokatolickiego. Część ich bogatych tradycji i dziedzictwa prezentuje wystawa „Kolory prawosławia. Polska”, którą do 31 sierpnia 2021 roku, można oglądać w Bibliotece Okręgowej "Octavian Goga" w Klużu Napoce.
02 08.2021 31 08.2021 Historia, Inne