1.10.2020 - 8.11.2020 Egyéb, Hírek, Program

Lengyelország, Magyarország, Csehország, Szlovákia – A visegrádi országok legérdekesebb látványosságai

Gyerekeknek szóló rajzpályázat a lengyel V4 elnökség alkalmából.
Kedves Gyerekek! Kedves Pályázók! 
November 8-ával lezárult a Lengyelország, Magyarország, Csehország, Szlovákia – A visegrádi országok legérdekesebb látványosságai című rajzpályázatunk.
Nagyon nagy örömünkre, pályázatunkra a vártnál sokkal több alkotás érkezett be, ezért az eredményhirdetés időpontját november 20-áig kitoljuk.
Köszönjük a türelmet, de legfőképp a részvételt!

 

Lengyelország, Magyarország, Csehország, Szlovákia – A visegrádi országok legérdekesebb látványosságai

című rajzpályázat szabályzata

I. A rajzpályázat célja olyan pályamű elkészítése, amelynek témája:

Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia – A visegrádi országok legérdekesebb látványosságai

II. A pályázat szervezője a budapesti Lengyel Intézet (1065 Budapest, Nagymező u. 15.), a továbbiakban Szervező.

III. A pályaművek beküldési ideje és helye

 1. A pályaműveket elektronikus úton a pályázat kihirdetésének napjától, vagyis 2020. október 1-től 2020. november 8-ig kérjük beküldeni a pályázati titkár, Kriston Wojtek e-mail-címére: wojtek.kriston@instytutpolski.org
 2.  A határidő után beérkező pályamunkák nem vehetnek részt a     pályázaton.

IV. A jelentkezés feltételei

 1. A pályázaton a Magyarországon működő általános-  és középiskolák diákjai vehetnek részt, a 6-19 év közötti korosztályban.
 2. A pályázat jellege nyitott. A jelentkezés térítésmentes.
 3. Minden pályázó legfeljebb egy munkával pályázhat.

V. Technikai és formai követelmények

 1. A pályamű tetszőleges technikával készülhet, minimum A4 méretben.
 2. A pályaműveket elektronikus úton, megfelelő minőségű JPEG vagy PDF fotó formátumban kell beküldeni a Szervező által megadott e-mail-címre: wojtek.kriston@instytutpolski.org. Az üzenet tárgyaként kérjük feltüntetni: V4 – pályázat
 3. Az e-mailben kérjük megadni:

a pályázó nevét,

a pályázó korát,

a mű címét,

a pályázó iskolájának nevét és címét.

VI. Egyéb rendelkezések

 1. A pályázatra beküldött pályaművek szerzői teljes mértékben átruházzák a szerzői jogot, kizárólagosság és korlátlan –időben és térben való – felhasználás elve alapján. A Szervezőnek joga van ezeket a jogokat átruházni harmadik személyre.
 2. A Szervezőnek joga van beavatkozni a pályaművekbe a felhasználási terület szempontjából és eldöntheti, mikor, milyen formában és terjedelemben népszerűsíti azt.
 3. A pályázat résztvevői beleegyeznek személyi adataik felhasználásába a pályázat lebonyolítása, a nyertesek és más díjazottak kiválasztása, valamint a promóció és a pályázatról való informálás céljából  az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezése (általános adatvédelmi rendelet, RODO) alapján.
 4. A pályázat nagykorú résztvevője, kiskorú gyermek esetében pedig szülője vagy jogszerű gyámja rendelkezik a pályázó személyes adatainak , vagyis keresztnevének, családnevének és korának nyilvánosságra hozásáról.
 5. A pályázaton való részvétel egyben a pályázati szabályzat feltétel nélküli elfogadását jelenti.
 6. A pályaművek nem tartalmazhatnak érvényben lévő jogi és etikai normákat sértő tartalmakat. Az ilyen típusú pályaművek kizárásra kerülnek.

VII. A pályaműveket a Szervező által választott zsűri bírálja el.

A zsűri tagjai:

Joanna Urbańska – a zsűri elnöke, Dominika Teske, Małgorzata Takács, Elżbieta Forusińska-Hamar, Tímea Jerger, Wojtek Kriston

VIII. A pályaművek elbírálása, díjazás

 1. A pályaművek elbírálására 2020. november 20-án kerül sor.
 2. Az eredmények a Szervező honlapján kerülnek nyilvánosságra: https://instytutpolski.pl/budapest/ Ezen felül a pályázat díjazottjait  elektronikus úton is értesíti a Szervező.
 3. A Szervező a pályázók 3 korcsoport-kategóriáját különbözteti meg:

A) 6-10 évesek; 

B) 11-15 évesek

C) 16-19 évesek

     A Szervező kategóriánként legfeljebb 3 fődíjat és 3 különdíjat ítél oda.

    4. A Szervező értékes díjakat biztosít a nyerteseknek.

IX. Záró feltételek

 1. A pályázattal kapcsolatos részletes információk a Szervező honlapján érhetők el:  https://instytutpolski.pl/budapest/. További kérdések esetén a pályázók Kriston Wojtekhez, a pályázat titkárához fordulhatnak (e-mail: wojtek.kriston@instytutpolski.org).
 2. Minden egyéb vitás kérdést a felek jogi úton rendezhetnek, egyetértés hiányában az ide vonatkozó magyar jogszabályok szerint.
 3. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy visszavonja vagy elhalassza a pályázati kiírást, valamint arra, hogy megváltoztassa a pályázat szabályzatát. Az ezzel kapcsolatos változtatásokat a Szervező a honlapján teszi közzé.
 4. A szabályzatban nem szereplő vitás kérdésekben a Szervező dönt. A Szervező döntése nem fellebbezhető.
 5. Jelen szabályzat a pályázat kihirdetésével egy időben lép érvénybe.
 6. A szabályzat két nyelven, lengyelül és magyarul került kiírásra, az esetleges eltérések esetén a lengyel nyelvű a döntő.

 

from to
Scheduled Egyéb Hírek Program