Spis uniwersytetów w Polsce

W Polsce działają 44 uniwersytety, w tym 42 uniwersytety publiczne i 2 uniwersytety niepubliczne. Poniżej znajdziesz pełny spis polskich uniwersytetów wraz z informacjami kontaktowymi.

Uniwersytety publiczne – klasyczne

Uniwersytety publiczne – przymiotnikowe

Uniwersytety kościołów i związków wyznaniowych