Address:

01054 Kyiv, Ukraine

B. Khmelnytskoho St. 29/2, office 17

Phones:

+ 38 044 288 03 04

+ 38 044 278 16 01

+ 38 044 278 30 65

fax: + 38 044 288 02 86

www.instytutpolski.pl/kyiv/

e-mail: kyiv(at)instytutpolski.pl


 

Business hours:

Tuesday, Thursday – 12:00-19:00