Address:

04070 Kyiv, Ukraine

Petro Sahaidachny St. 29-V

Phone:

+ 38 044 591 15 18

www.instytutpolski.pl/kyiv/

e-mail: kyiv(at)instytutpolski.pl