Mirosława Kubas-Paradowska – dyrektor

Gabriela Słowińska – zastępca dyrektora

Aleksandra Dąbrowska – asystentka dyrekcji
madryt@instytutpolski.pl

Izabella Jagiełło – koordynator projektów (sztuki wizualne)
izabella.jagiello@instytutpolski.pl

Iwona Zielińska-Sąsiada – koordynator projektów (literatura i muzyka)
iwona.zielinska@instytutpolski.pl

Joanna Gdowska Bomfim – koordynator projektów (teatr i kino)
joanna.gdowska@instytutpolski.pl

Ernest Kowalczyk – koordynator projektów (historia i język)
ernest.kowalczyk@instytutpolski.pl

Inma Flor – komunikacja i kontakty instytucjonalne
inma.flor@instytutpolski.pl

Tomasz Janikowski – administracja
tomasz.janikowski@instytutpolski.pl

Paweł Witecki – księgowość
pawel.witecki@msz.gov.pl