Wicedyrektor / p.o. Dyrektora
Magdalena Majda / magdalena.majda@msz.gov.pl

Koordynacja projektów
Ernest Kowalczyk / ernest.kowalczyk@instytutpolski.pl

Iwona Zielińska-Sąsiada / iwona.zielinska@instytutpolski.pl

Izabella Jagiełło / izabella.jagiello@instytutpolski.pl 

Joanna Gdowska Bomfim / joanna.gdowska@instytutpolski.pl

Komunikacja i relacje instytucjonalne
Inma Flor / inma.flor@instytutpolski.pl

Administracja i finanse 
Paweł Witecki / pawel.witecki@msz.gov.pl

Logistyka
Tomasz Janikowski / tomasz.janikowski@instytutpolski.pl