Stypendia w Polsce

Polska oferuje kilka rodzajów stypendiów dla obcokrajowców chcących studiować w Polsce i prowadzić tutaj badania naukowe.

Dostępne są m.in.: Erasmus +, stypendia w ramach umów bilateralnych, Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej CEEPUS, Wyszehradzki program stypendialny, stypendia dla studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego oraz z krajów postsowieckich, stypendia dla obywateli krajów rozwijających się, Program Fulbrighta, program stypendialny im. Lane’a Kirklanda, UNESCO/Poland Co-Sponsored Fellowships Programme in Engineering, Programme of Fellowships under the Polish National Commission for UNESCO.

Więcej informacji na http://www.go-poland.pl/

Stypendia naukowe

Wśród projektów dedykowanych naukowcom i doktorantom znajdują się:

– Program Poland My First Choice –skierowany do studentów zagranicznych zainteresowanych odbyciem studiów II stopnia i uzyskaniem tytułu magistra na polskiej uczelni.

Więcej informacji o programie oraz pełna lista krajów partnerskich: https://www.nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-poland-my-first-choice

– Polskie Powroty – program wspiera wyróżniających się polskich naukowców w powrocie do kraju. Skierowany do polskich naukowców pracujących w zagranicznych instytucjach naukowych, którzy zdobytą poza krajem wiedzę i doświadczenie chcą wykorzystać po powrocie do Polski, rozwijając własną grupę badawczą bądź włączając się w badania prowadzone w już działających zespołach naukowych. Więcej informacji o programie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty

– Program im. Ulama –Stypendium umożliwia prowadzenie badań naukowych, w tym we współpracy z polskimi naukowcami lub grupami badawczymi; odbycie stażu podoktorskiego; pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej; prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku goszczącym. Więcej informacji o programie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama

– Program Stypendialny dla Polonii im. gen. Wł. Andersa – stypendium oferowane młodzieży polskiego pochodzenia, obywateli jednego z następujących państw: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Estonia, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina, USA, Uzbekistan, Węgry oraz państw Ameryki Południowej, Ameryki Środkowej i Afryki.

– Program Stypendialny im. Stefana Banacha – powstał z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Celem programu skierowanego do obywateli państw Partnerstwa Wschodniego, Azji Centralnej oraz krajów Bałkanów Zachodnich, jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów rozwijających się poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i wykształcenia obywateli. Więcej informacji o programie: https://www.nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-stypendialny-im-stefana-banacha

– Program Stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza – zainicjowany wspólnie przez MSZ oraz NAWA w ramach polskiej pomocy rozwojowej, podobnie jak w przypadku

Programu Stypendialnego im. Stefana Banacha, wspiera on rozwój społeczno-gospodarczy krajów rozwijających się (bez krajów Europy i Azji Centralnej). Pierwszeństwo mają aplikanci z następujących krajów: Angola, Etiopia, Filipiny, Indie, Indonezja, Kenia, Kolumbia, Liban, Meksyk, Mjanma, Nigeria, Palestyna, Peru, RPA, Senegal, Tanzania, Uganda, Wietnam. Więcej informacji o programie: https://www.nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-stypendialny-im-ignacego-lukasiewicza

Więcej o programach NAWA: https://www.nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/trwajace

Stypendia w ramach umów dwustronnych

Współpracą objęte są m.in.: Armenia, Belgia Walonia, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czechy, Egipt, Francja, Izrael, Japonia, Jemen, Kazachstan, Korea, Macedonia, Mongolia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Tajwan, Ukraina, Węgry, Wietnam, Włochy. W ramach programu pobyt może trwać od 3 dni do 12 miesięcy w danym roku akademickim. Więcej informacji o programie współpracy tutaj: https://www.nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej-oferta-przyjazdowa .

Więcej o projektach dedykowanych instytucjom: Promocja Zagraniczna; Program PROM; Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe; Welcome to Poland; STER – Stypendia doktorskie dla cudzoziemców; KATAMARAN – Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia: https://www.nawa.gov.pl/instytucje