Szczegółowe informacje na temat programów badawczych oferowanych przez Polskę znaleźć można na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej:

Dla naukowców: https://nawa.gov.pl/naukowcy

Dla instytucji: https://nawa.gov.pl/instytucje

Narodowe Centrum Nauki odpowiada za szereg wspieranie badań podstawowych finansując programy realizowane samodzielnie przez placówki polskie lub we współpracy z instytucjami zagranicznymi.

https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna