14.06.2020 Aktualności, Wydarzenia

Rok 2020 Rokiem Romana Ingardena

Sejm RP ustanowił rok 2020 Rokiem Romana Ingardena w 50 rocznicę śmierci wybitnego polskiego filozofa XIX wieku, autora „Sporu o istnienie świata”, znakomitego fenomenologa, ontologa i estetyka.

Mistrzem i nauczycielem Ingardena był twórca Edmund Husserl. Badania filozoficzne przeprowadzone przez Ingardena często krytycznie nawiązują do analiz Husserla. W odróżnieniu od swojego mistrza Ingarden na gruncie epistemologii argumentował za realizmem, a w ontologii, w celu rozstrzygnięcia sporu dotyczącego sposobu istnienia świata danego nam w percepcji, wyróżniał i analizował następujące sposoby istnienia: realny (przedmioty trwające w czasie, procesy, zdarzenia), idealny, intencjonalny i absolutny.

Scheduled Aktualności Wydarzenia