14.06.2020 Aktualności, Wydarzenia

Rok 2020 Rokiem Romana Ingardena

Sejm RP ustanowił rok 2020 Rokiem Romana Ingardena w 50 rocznicę śmierci wybitnego polskiego filozofa XIX wieku, autora „Sporu o istnienie świata”, znakomitego fenomenologa, ontologa i estetyka.

Mistrzem i nauczycielem Ingardena był twórca Edmund Husserl. Badania filozoficzne przeprowadzone przez Ingardena często krytycznie nawiązują do analiz Husserla. W odróżnieniu od swojego mistrza Ingarden na gruncie epistemologii argumentował za realizmem, a w ontologii, w celu rozstrzygnięcia sporu dotyczącego sposobu istnienia świata danego nam w percepcji, wyróżniał i analizował następujące sposoby istnienia: realny (przedmioty trwające w czasie, procesy, zdarzenia), idealny, intencjonalny i absolutny.

Scheduled Aktualności Wydarzenia

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 🗓

Gdy 3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni zwany Wielkim uchwalił Ustawę Rządową Rzeczypospolitej Obojga Narodów znaną jako Konstytucja 3 Maja, państwo polsko-litewskie stało się pierwszym w Europie i drugim na świecie krajem, w którym przyjęto ustawę zasadniczą. Był to postępowy i odważny jak na tamte czasy akt prawny, inicjujący szereg reform. Stanowił również zwieńczenie wielowiekowych związków Polski i Litwy.
03 05.2021 Aktualności, Historia