7.10.2020 Aktualności, Wydarzenia

Jak Polacy złamali Enigmę?

theCODEBREAKERS to kryptologiczna gra online, w której każdy może wcielić się w agenta kryptowywiadu! Łączy ona w sobie, w przystępny sposób, elementy historii, matematyki i logiki.

Zabawa jest dostępna w sześciu języku językach angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, polskim i rosyjskim!

Więcej szczegółów w różnych wersjach językowych można znaleźć na stronie: infohttp://thecodebreakers.org/article/students-info

Scheduled Aktualności Wydarzenia

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 🗓

Gdy 3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni zwany Wielkim uchwalił Ustawę Rządową Rzeczypospolitej Obojga Narodów znaną jako Konstytucja 3 Maja, państwo polsko-litewskie stało się pierwszym w Europie i drugim na świecie krajem, w którym przyjęto ustawę zasadniczą. Był to postępowy i odważny jak na tamte czasy akt prawny, inicjujący szereg reform. Stanowił również zwieńczenie wielowiekowych związków Polski i Litwy.
03 05.2021 Aktualności, Historia