9.07.2022 Aktualności, Sztuki wizualne, Wydarzenia

Konkurs na plakat pt. „Biało–czerwono–biały”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie pt. „Biało – czerwono – biały” na plakat nawiązujący do bezprecedensowej mobilizacji społeczeństwa białoruskiego w latach 2020 – 2022 na rzecz demokratycznych, wolnościowych przemian oraz upamiętnia jego bohaterów.

Celem konkursu jest przypomnienie w drugą rocznicę (9 sierpnia) sfałszowanych wyborów prezydenckich na Białorusi o dramatycznym łamaniu praw człowieka w tym kraju oraz wsparcie aspiracji wolnościowych narodu białoruskiego w jego dążeniach do budowy niezależnego, silnego i demokratycznego państwa

Polska niezmiennie popiera działania służące budowie suwerennego, otwartego i stabilnego państwa Białoruś, opartego na wartościach demokratycznych. Dlatego też, w duchu solidarności z narodem białoruskim, MSZ wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowym Centrum Kultury (NCK) organizuje międzynarodowy konkurs na plakat pt. „Biało-czerwono-biały” oraz wystawę nadesłanych prac.

Zaproszenie do udziału w konkursie wystosowała p. Swietłana Cichanouska, liderka białoruskiej opozycji.

Scheduled Aktualności >Sztuki wizualne >Wydarzenia

Historia męczeństwa Ulmów powinna być znana na

Jako Polacy jesteśmy dumni, że 10 września 2023 roku rodzina Ulmów, naszych rodaków, zostanie włączona w poczet błogosławionych Kościoła katolickiego. Znaczenie tego wydarzenia wykracza poza wymiar religijny. Będzie to również hołd dla bohaterów uosabiających najwyższe ideały człowieczeństwa.
09 09.2023 Aktualności, Wydarzenia