7.11.2022 Aktualności, Film, Wydarzenia

Pokaz filmu „Łagier 0331″

Poza uroczystościami odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Polakom przetrzymywanym w obozie przejściowym NKWD w Kutaisi, w Teatrze im. Lado Meskhishvili odbył się także pokaz filmu dokumentalnego pt. „Łagier 0331″.

Obóz ten jest niemalże nieznany, zarówno Gruzinom, jak i Polakom. Z głodu i wycieńczenia zamęczono tam kilkuset polskich patriotów, w większości żołnierzy Armii Krajowej z Wileńszczyzny aresztowanych przez stalinowski reżim pod koniec 1944 r. oraz w pierwszych miesiącach 1945 r. Na terenie prowizorycznych cmentarzy, gdzie spoczywają ich ciała, chowano również przedstawicieli innych narodowości.

Osadzeni tu więźniowie budowali Kutaiską Fabrykę Samochodów i jej zakłady pomocnicze.

Film „Łagier 0331″ w reżyserii Grzegorza Czerniaka, Jerzego Rohozińskiego i Wojciecha Saramonowicza jest próbą polemiki ze wciąż lokalnie zakorzenioną narracją sowiecką, zgodnie z którą polscy działacze niepodległościowi, japońscy jeńcy wojenni i naziści byli przedstawiani razem jako „wrogowie ZSRR”. Następstwem tej celowej sowieckiej hipokryzji i braku badań przywracających prawdę historyczną jest to, że Niemcy, Japończycy, oraz Polacy są często wspominani razem jako „ofiary” obozu pracy bez niezbędnego wyróżnienia tych, którzy byli represjonowani za walkę o wartości demokratyczne i niezależność.

Scheduled Aktualności >Film >Wydarzenia