4.09.2023 Aktualności, Literatura, Wydarzenia

Zapraszamy na Narodowe Czytanie

Ambasada RP oraz Instytut Polski w Tbilisi zapraszają na Narodowe Czytanie, które odbędzie się 09 września 2023 r. o godzinie 14.30 w historycznych pomieszczeniach Biblioteki Polskiej (Sala Sztuki im. Henryka Hryniewskiego) znajdującej się w II budynku Narodowej Biblioteki Parlamentu Gruzji przy ul. Lado Gudiashvili 5 w Tbilisi.

W tym roku zapraszamy do lektury „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Uczestników zachęcamy do przygotowania fragmentów tekstu do czytania. Ponadto przewidziany jest konkurs wiedzy o lekturze i jej autorze. Na zwycięzców czekają nagrody, a na wszystkich poczęstunek i okazja do spotkania i dyskusji. Wszystkich chętnych prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres:

tbilisi.amb.rk@msz.gov.pl

Eliza Orzeszkowa była ważną postacią w życiu literackim i społecznym, zarówno w Polsce, jak i w Gruzji. Wybrane dzieła pisarki zostały opublikowane w 1983 roku w Tbilisi pod tytułem „Przerwana idylla” (ელიზა ოჟეშკო. შეწყვეტილი იდილია. თბილისი, გამომცემლობა „საბჭოთა საქართველო“, 1983). W tym tomie znalazł się m.in. przekład opowieść „Marta” najbardziej popularnej wśród gruzińskich emancypantek, przywołujących w swoich publicznych wystąpieniach nazwisko Elizy Orzeszkowej. Najbardziej znana na świecie powieść Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem” (Niemanis Piras) doczekała się dwóch wydań w języku gruzińskim, w 1975 i w 1989 roku ( ელიზა ოჟეშკო. ნემანის პირას. თბილისი გამომცემლობა „საბჭოთა საქართველო“,1975; ელიზა ოჟეშკო. ნემანის პირას. თბილისი, გამომცემლობა, „მერანი“,1989). W piśmiennictwie gruzińskim Eliza Orzeszkowa była znana już wcześniej.

W 1897 roku w czasopiśmie „Kwali” (Ślad), wydawanego pod redakcją Georgij Cereteli, ukazał się artykuł Eleny Cereteli pt. „Eliza Orzeszkowa i jej myślenie o kobietach”( წერეთელი ელენე. ელიზა ოჟეშკო და მისი აზრები ქალებზე. კვალი, 1897, გვ. 203-207). W tym samym czasopiśmie w 1899 roku artykuł o działalności Elizy Orzeszkowej opublikował Anastazji Czchenkeli (ჩხენკელი ანასტასია. ელიზა ოჟეშკო. კვალი, 1899, № 17. გვ. 270-273).

Książki Elizy Orzeszkowej w Narodowej Bibliotece Parlamentu Gruzji (katalog online):

National Parliamentary Library of Georgia / ყველა მდებარეობა (nplg.gov.ge)

Scheduled Aktualności Literatura Wydarzenia