Takiego rodzaju studia na Litwie nie są prowadzone.