Informacja o kursach języka polskiego

Instytut Polski w Wilnie organizuje kursy języka polskiego od początku swojej działalności – od 1996 r. (wcześniej, w 1995 r. kursy j. polskiego zaczęła organizować Ambasada RP na Litwie).
Zainteresowanie nauką języka polskiego przez te wszystkie lata było stosunkowo duże: każdorazowo na nowo organizowany kurs zgłaszało się ok. 45-60 chętnych osób (w związku z brakiem odpowiednich sal do nauki nie mamy możliwości przyjęcia większej ilości osób).
Kursy trwają 3 miesiące (jest to tzw. semestr). Część słuchaczy uczy się tylko jeden semestr. Większa jednak część słuchaczy decyduje się na dwa semestry nauki. Osoby, które rozpoczynają naukę jesienią (w połowie września) i chcą kontynuować naukę, mogą to robić zimą (od połowy stycznia). Ci natomiast, którzy rozpoczęli naukę zimą, mogą kontynuować jesienią.
Należy zaznaczyć, iż zdarzali się słuchacze (w grupie zaawansowanej), którzy uczęszczali na kursy przez 3, 4, a nawet 5 semestrów. Były to osoby po prostu często chcące obcować po polsku i poznawać polską kulturę.
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu (2 x 1,5 h).
Kursy języka polskiego są odpłatne, a zebrane środki są wykorzystywane na wypłatę honorarium dla wykładowców oraz na zakup niezbędnych materiałów dydaktycznych.
Większość zgłaszających się osób pragnie uczyć się języka polskiego od podstaw. Stąd organizujemy po kilka grup początkowych i najczęściej jedną zaawansowaną.
W grupach początkowych naucza się podstaw języka polskiego: gramatyki, mówienia i pisania. Program nauczania jest zbliżony do międzynarodowego programu nauczania języka polskiego – poziom A1.
W grupie zaawansowanej doskonalona jest wiedza z zakresu gramatyki, pisania, czytania i obcowania. Wykładowcy również zapoznają słuchaczy z polską kulturą, historią i tradycjami (poziom B2-C1).
Zajęcia na kursach języka polskiego prowadzą wykładowcy Centrów Polonistycznych Uniwersytetu Wileńskiego i Kowieńskiego Uniwersytetu Witolda Wielkiego. Wszyscy wykładowcy mają naukowe stopnie doktora i duże doświadczenie w prowadzeniu takich kursów. Z częstych opinii samych słuchaczy wykładowcy charakteryzują się profesjonalizmem i dużym zaangażowaniem.
Większość słuchaczy – ok. 85 % – to Litwini, ok. 13 % stanowią Rosjanie i ok. 2 % stanowią Polacy lub obcokrajowcy (ludzie, którzy zamieszkali na Litwie na stałe, osoby, przyjeżdżające tu na pracę lub naukę, dyplomaci).
Wiek słuchaczy waha się w granicach 20-60 lat. Większość stanowią raczej ludzie młodsi: dwudziesto- i trzydziestolatkowie. Zdarzają się także uczniowie klas starszych i bardzo rzadko dzieci.
W ostatnich latach zdecydowana większość słuchaczy uczy się języka polskiego ze względu na zapotrzebowanie znajomości języka w kontaktach biznesowych z polskimi firmami. Pozostali uczą się języka polskiego, gdyż jego znajomość jest pomocna w pracy lub nauce; lubią uczyć się nowych języków; chcą czytać literaturę w języku polskim; lubią kulturę polską.