Instytut Polski w Wilnie organizuje kursy języka polskiego od samego początku swojej działalności w 1996 r. Rok wcześniej kursy j. polskiego zaczęła organizować Ambasada RP na Litwie. Od samego początku zajęcia cieszyły się niesłabnącym zainteresowaniem – za każdym razem na kurs zgłaszało się ok. 45-60 chętnych.  
Kursy trwają 3 miesiące (jest to tzw. semestr). Choć część słuchaczy decyduje się jedynie na jeden semestr, większość uczestników kontynuuje naukę. Osoby, które rozpoczynają naukę jesienią (w połowie września) i chcą ją kontynuować, mogą to robić zimą (od drugiej połowy stycznia). Natomiast uczestnicy kursów, którzy rozpoczęli naukę zimą, mogą kontynuować jesienią. Niejednokrotnie zdarzało się, że słuchacze (w grupach zaawansowanych) uczestniczyli w 3, 4, a nawet 5 semestrach kursów. Były to osoby chcące szlifować swoje zdolności komunikacyjne oraz poznać lepiej polską kulturę. 
Większość chętnych zgłasza się z zamiarem nauki języka polskiego od podstaw. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie organizujemy kilka grup początkujących. Lektorzy w grupach początkowych skupiają się na podstawach języka polskiego – gramatyce, mówieniu i pisaniu. Program ułożono w sposób przybliżający go do międzynarodowego programu nauczania języka polskiego – poziom A1.
W grupach zaawansowanych uczestnicy doskonalą swoją wiedzę z zakresu gramatyki oraz umiejętność pisania, czytania oraz komunikacji w języku polskim. Na tym poziomie uczestnicy zapoznają się również z polską kulturą, historią i tradycjami (poziom B2-C1).  
Zajęcia na kursach języka polskiego prowadzą wykładowcy Centrów Polonistycznych Uniwersytetu Wileńskiego, Kowieńskiego Uniwersytetu Witolda Wielkiego oraz z Polski. Wszyscy wykładowcy mają odpowiednie kwalifikacje i duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć. Z częstych opinii samych słuchaczy wykładowcy charakteryzują się profesjonalizmem, dużym zaangażowaniem oraz umiejętnością dostosowania kursów do potrzeb uczestników.  
W ostatnich latach zauważyć można, że znaczna część słuchaczy decyduje się na naukę języka polskiego ze względu na jego atrakcyjność na rynku pracy i zapotrzebowanie w kontaktach biznesowych z polskimi partnerami. Dla wielu osób język polski jest pomocny, a czasem nawet niezbędny w pracy lub nauce. Dzięki znajomości języka polskiego osoby interesujące się polską kulturą i literaturą mogą pogłębiać swoją wiedzę. Wiek słuchaczy waha się w granicach 20-60 lat. Większość stanowią raczej ludzie młodsi: dwudziesto- i trzydziestolatkowie. Zdarzają się także uczniowie klas starszych, a sporadycznie także dzieci.  
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu (2 x 1,5 h). Kursy języka polskiego są odpłatne, a zebrane środki są przeznaczane na wypłatę honorarium dla wykładowców oraz zakup niezbędnych materiałów dydaktycznych. Koszt jednego semestru to 190 euro, dla uczniów i studentów – 170 euro. W tym semestrze wszystkie zajęcia odbywać się będą w trybie zdalnym. Semestr obejmuje 50 godzin akademickich (co przekłada się na ok. 3 miesiące zajęć). 

Zainteresowani nauką języka polskiego będą mogli rozpocząć naukę na poziomie A1 lub kontynuować ją w grupach A1.2, A2, B1 oraz B2: 

  • A1 w poniedziałki i środy o godz. 17:30 oraz we wtorki i czwartki o 17:30
  • A1.2 w poniedziałki i środy o godz. 17:30
  • A2 we wtorki i czwartki o godz. 18:00
  • B1 w poniedziałki i środy o godz. 18:00
  • B2 w wtorki i czwartki o godz. 17:30

Zajęcia rozpoczną się 18 września br. Zgłoszenia oraz pytania prosimy kierować na adres anna.krawczyk@instytutpolski.pl (w temacie wiadomości wpisując „Kursy języka polskiego”) oraz pod numerem telefonu +370 5 232 9776.