Polski.info to bezpłatna wielojęzyczna platforma do nauki języka polskiego na poziomie A0, A1, A2 i B1. Platforma e-learningowa jest dostępna w 26 językach, a wśród nich – również w języku litewskim. Jest to pierwsza tego typu platforma dydaktyczna całkowicie przystosowana do potrzeb litewskojęzycznego odbiorcy.

Na platformie polski.info można znaleźć:

  • 42 lekcje z dialogami dotyczącymi aktualnych tematów życia codziennego (z tłumaczeniem na język litewski)
  • Interaktywne ćwiczenia, dzięki którym można utrwalać nowe słownictwo i prawidła gramatyczne
  • Przewodnik po gramatyce polskiej
  • Wstępny kurs fonetyki języka polskiego z ćwiczeniami
  • Słownik polsko-litewski z nagraniem wymowy wyrazów
  • Narzędzia do komunikowania, sieci społecznościowe

Prace projektowe koordynuje Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, a jednym z partnerów projektu jest Akademia Oświaty Uniwersytetu Witolda Wielkiego. Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej.

Więcej informacji: www.polski.info
facebook.com/polski.info

—————————————————————————————————————-

Największa baza bezpłatnych materiałów ORPEG (Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą – portal „Włącz Polskę” . Celem zamieszczonego na tej stronie podręcznika internetowego jest ułatwienie uczniom szkół polonijnych podtrzymywania kontaktów z Krajem, naukę języka polskiego, historii, kultury i geografii Polski.

Zasoby dydaktyczne można pozyskać również na profilu ORPEG na YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=o79LE_karL8). Jest to cykl filmów animowanych o historii Polski, które można wykorzystać do pracy na lekcjach, jak również polecić do samodzielnej nauki.

Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi platformę
z zasobami elektronicznymi dostępnymi bezpłatnie pod adresem https://epodreczniki.pl. Dostęp do materiałów dotyczy zarówno treści literackich, historycznych, geograficznych, jak i wiedzy z zakresu przedmiotów ścisłych.