Programy stypendialne są ważnym instrumentem polityki zagranicznej naszego kraju. Stypendia budują z jednej strony potencjał społeczno-gospodarczy krajów partnerskich, z drugiej zaś – tworzą szeregi „ambasadorów” Polski.

Umożliwiają zagranicznym studentom – obywatelom państw rozwijających się zdobycie wykształcenia i umiejętności, często niedostępnych w ich krajach. Ponadto, dzięki pobytowi w Polsce osoby te mogą poznać tutejszą kulturę, język i zwyczaje, a także nawiązać znajomości, które będą procentowały w ich dalszym zawodowym życiu. Tym samym polityka stypendialna przyczynia się do budowania z jednej strony potencjału społeczno-gospodarczego krajów partnerskich, z drugiej zaś – tworzy szeregi „ambasadorów” Polski.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych za pośrednictwem Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) współfinansuje m.in. Program stypendialny im. Stefana Banacha realizowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej jest instytucją wskazaną do kontaktu w sprawie możliwości udziału w Programie im. S. Banacha: https://nawa.gov.pl/kontakt  

Zobacz, dlaczego warto studiować w Polsce i zapoznaj się z ofertą polskich szkół wyższych i stypendialną dostępną na http://www.go-poland.pl