Zespół Instytutu Polskiego w Wilnie:

Dorota Mamaj – I Radca Ambasady RP, kierująca IP – tel. (8 5) 2329770
dorota.mamaj@msz.gov.pl 

Paweł Krupka – I Radca Ambasady RP, zastępca dyrektora – tel. (8 5) 2329772
pawel.krupka@msz.gov.pl

Bożena Tautkienė – administrator – tel. (8 5) 2329770
vilnius.sekretoriatas@instytutpolski.org

Andrzej Kierulis – koordynator projektów – tel. (8 5) 2329773
Andrzej.Kierulis@instytutpolski.org

Odeta Venckavičienė – koordynator projektów – tel. (8 5) 2329775
Odeta.Venckaviciene@instytutpolski.org

Barbara Orszewska – koordynator projektów – tel. (8 5) 2329774
Barbara.Orszewska@instytutpolski.org

Oksana Lukowicz – koordynator projektów – tel. (8 5) 2329776
Oksana.Liukovic@instytutpolski.org

Bartosz Frątczak – bibliotekarz – tel. (8 5) 2329778
vilnius.biblioteka@instytutpolski.org

Anna Pilarczyk-Palaitis – koordynator projektów – na urlopie macierzyńskim
Anna.Pilarczyk@instytutpolski.org