Zespół Instytutu Polskiego w Wilnie:

Dorota Mamaj – I Radca Ambasady RP, dyrektor Instytutu Polskiego

Bożena Tautkienė – kierownik sekretariatu, kierownik biblioteki – tel. (8 5) 2329770
vilnius.sekretoriatas@instytutpolski.pl

Andrzej Kierulis – koordynator projektów – tel. (8 5) 2329773
Andrzej.Kierulis@instytutpolski.pl

Barbara Orszewska – koordynator projektów – tel. (8 5) 2329774
Barbara.Orszewska@instytutpolski.pl

Agata Gornatkiewicz – koordynator projektów – tel. (8 5) 2329775
Agata.Gornatkiewicz@instytutpolski.pl

Anna Krawczyk – koordynator projektów – tel. (8 5) 2329776
Anna.Krawczyk@instytutpolski.pl

Rimvydas Strielkūnas – koordynator projektów – tel. (8 5) 2329779
Rimvydas.Strielkunas@instytutpolski.pl