Zespół Instytutu Polskiego w Wilnie:

Dr Małgorzata Stefanowicz-Pecela – Radca Ambasady RP, dyrektor Instytutu Polskiego – tel. (8 5) 2329772
malgorzata.stefanowicz@msz.gov.pl

Dorota Mamaj – I Radca Ambasady RP, zastępca dyrektora – tel. (8 5) 2329771
dorota.mamaj@msz.gov.pl

Bożena Tautkienė – administrator – tel. (8 5) 2329770
vilnius.sekretoriatas@instytutpolski.pl

Andrzej Kierulis – koordynator projektów – tel. (8 5) 2329773
Andrzej.Kierulis@instytutpolski.pl

Barbara Orszewska – koordynator projektów – tel. (8 5) 2329774
Barbara.Orszewska@instytutpolski.pl

Agata Gornatkiewicz – koordynator projektów – tel. (8 5) 2329775
Agata.Gornatkiewicz@instytutpolski.pl