29.04.2021 - 30.05.2021 Literatura, Sztuka, Wydarzenia

Zaprojektuj pocztówkę z okazji Roku Stanisława Lema!

Konkurs otwarty na projekt graficzny pocztówki z okazji Roku Stanisława Lema

W 2021 roku obchodzimy setną rocznicę urodzin Stanisława Lema – polskiego filozofa, eseisty, jednego z najpoczytniejszych pisarzy gatunku science fiction. Jego dzieła zostały przetłumaczone na 57 języków i sprzedały się w sumie w ponad 45 milionach egzemplarzy. Lem był człowiekiem niezwykle kreatywnym i pełnym wyobraźni, w swoich książkach bardzo często bawił się językiem i stosował grę słów.

Rok 2021 został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rokiem Stanisława Lema. Na całym świecie, również w Austrii, zorganizowanych będzie w tym roku wiele projektów upamiętniających tego wybitnego pisarza. Zaprojektowana pocztówka towarzyszyła będzie organizowanym przez Instytut Polski w Wiedniu wydarzeniom kulturalnym.

 

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie może wziąć udział każdy
 2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny
 3. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 projekty

Wymagania techniczne i formalne

 1. Format projektu: 148mm x 148mm
 2. Maksymalny rozmiar pliku: 20 MB
 3. Dopuszczalne są wszystkie techniki artystyczne
 4. Projekt musi zawierać następujące elementy:

               Strona przednia:

                Jako tekst: Lem 2021. I’ve seen the future

                Strona tylna:

                Logo Instytutu Polskiego w Wiedniu

                Jako tekst: Polnisches Instituts Wien, Am Gestade 7, 1010 Wien

                Nazwisko/sygnatura autora

Termin nadsyłania prac

Projekty w formacie cyfrowym (PDF lub JPEG w rozdzielczości nadającej się do druku) należy przesyłać na adres e-mail: magdalena.bielecka@instytutpolski.pl do 30 maja 2021. Plik należy nazwać według następującego wzoru: nazwisko i imię autora (w tej kolejności!). W przypadku przesłania dwóch lub trzech projektów, prosimy o dopisanie na końcu odpowiedniego numeru (np.: kowalski_jan_2, kowalski_jan_3). W tytule maila należy wpisać słowo „Lem konkurs”. Prosimy również o podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu.

Projekty, które zostaną nadesłane po terminie, nie zostaną uwzględnione.

Jury

Jury zostanie powołane przez organizatora konkursu. Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.

Nagrody

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniach 7-11 czerwca 2021 r. Zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą mailową.

Przewidziane zostały następujące nagrody pieniężne:

 1. nagroda: 400 euro (brutto)
 2. nagroda: 300 euro (brutto)
 3. nagroda: 200 euro (brutto)

Prawa autorskie i prawa użytkowania

 1. Uczestnicy zapewniają, że są właścicielami praw do nadesłanych projektów.
 2. Autorzy nagrodzonych projektów zobowiązują się do przeniesienia na Instytut Polski w Wiedniu wyłącznego i nieograniczonego prawa do ich wykorzystywania.
 3. Zgłaszający deklarują zgodę na ogólnoświatową i czasowo nieograniczoną prezentację swoich projektów w mediach drukowanych i elektronicznych, a także w galeriach i muzeach. Podanie nazwisk autorów nie jest przy tym konieczne.

Postanowienia końcowe

 1. Jeśli dana praca zostanie nagrodzona i będzie miała być wydrukowana, autor zobowiązany jest nieodpłatnie przesłać  organizatorowi plik do druku (w wysokiej rozdzielczości, kolorystyce CMYK lub RGB, z odpowiednimi spadami i marginesami – zgodnie z prośbą organizatora).
 2. Każdy z uczestników oświadcza i potwierdza, że:

         a) akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu,

        b) zgłoszona praca została wykonana przez niego samodzielnie,

        c) nadesłana praca nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich.

   3. Jako uczestnik konkursu autor wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

 

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela:

Magdalena Bielecka, menadżer projektów

Instytut Polski w Wiedniu, Am Gestade 7, 1010 Wien

Tel.: +43 1 533 89 61-15

magdalena.bielecka@instytutpolski.pl


Rainer Maria Nero “Kairos” – premiera albumu

Tego wieczoru gitarzysta Rainer Maria Nero i jego zespół poświęcą się muzycznym poszukiwaniom.
15 12.2023 Muzyka, Wydarzenia

„Kochany Karolu, Mecenasie i Ciemiężco”. 99 lat

Prezentacja zbioru korespondencji Herberta i Dedeciusa pod redakcją Przemysława Chojnowskiego zatytułowanego "Kochany Karolu, Mecenasie i Ciemiężco. Listy 1959-1994"
13 12.2023 Literatura, Wydarzenia

Mariupol/Gdańsk: sister cities, sister stories 🗓

Dwie zbliżone historie partnerskich miast Mariupola i Gdańska w różnych ramach czasowych - oba miasta są synonimem walki o wolność dzięki odwadze swoich obrońców.
05 12.2023 24 02.2024 Sztuka, Wydarzenia