7.10.2019 Aktualności

III RODZINNY PIKNIK POLONIJNY POŁĄCZONY Z NARODOWYM CZYTANIEM „KATARYNKI” BOLESŁAWA PRUSA

Piknik rodzinny i Narodowe Czytanie „Katarynki” w ogrodzie Ambasady RP w Pekinie odbędzie się w dniu 12 października.

Głosowanie za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach utworzonych  za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684). Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia
6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1506), głosowanie odbędzie się w niedzielę,
13 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00.

 

Obywatele polscy na stałe przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu w 2019 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U., poz. 1767) na terenie okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Pekinie został utworzony jeden obwód  głosowania:

 

  • Obwód głosowania nr 36, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Pekin, Ambasada RP
    w Pekinie, 1 Ritan Lu, Jianguomenwai, 100600 Beijing
Scheduled Aktualności