5.12.2019 Wydarzenia

45 – lecie szkoły Polskiej w Pekinie

Życzeniami od byłych nauczycieli i absolwentów, wspólnym czytaniem kroniki szkolnej oraz wystawą fotografii uczczono rocznicę utworzenia szkoły polskiej w Pekinie.

W sobotę 30 listopada br. Wydział Konsularny Ambasady RP w Pekinie wspólnie ze Szkołą Polską zorganizował obchody 45-lecia Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Pekinie (wcześniej Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Pekinie), w których udział wzięli obecni uczniowie wraz z rodzicami. Ambasador Wojciech Zajączkowski otwierając wydarzenie życzył dalszych sukcesów szkole, a także zwrócił uwagę na potrzebę istnienia placówek tego rodzaju. W trakcie uroczystości konsul Jakub Wysocki odczytał list gratulacyjny nadesłany przez dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Aleksandrę Radecką. Andrzej Ruszer, dyrektor Szkoły Polskiej w Pekinie, przedstawił z kolei historię szkoły i rolę kadry nauczycielskiej w kształceniu uczniów za granicą. W imieniu rodziców głos zabrała także przewodnicząca rady rodziców Małgorzata Gradziuk.

 

Program wydarzenia obejmował projekcję filmów m.in. zrealizowanej w ramach projektu MEN „Niepodległa” etiudy niepodległościowej z udziałem uczniów, nauczycieli, rodziców oraz chińskich studentów polonistyk, a także nagrań filmowych z życzeniami od byłych nauczycieli i absolwentów SP. Na tle retrospektywnej prezentacji i ścieżek dźwiękowych odpowiadających narracji uczniowie i rodzice odczytali również fragmenty kroniki szkolnej prowadzonej w latach 1974 – 1980. Obchody zakończyły się otwarciem wystawy fotograficznej  pt. „W szkolnym obiektywie historia zapisana”.

 

Wydział Konsularny Ambasady RP w Pekinie dołącza się do życzeń dla Szkoły Polskiej i zapewnia o wsparciu rozwoju misji edukacyjnej, oświaty polonijnej i kultury oraz współpracy z młodzieżą polonijną. Szkoła Polska w Pekinie jest jedną z najdłużej działających szkół na świecie i pozostaje jedyną polską placówką kształcąca dzieci i młodzież w Azji Wschodniej.

Scheduled Wydarzenia