15.09.2020 Aktualności

Zmarł Edward Kajdański – pisarz i dyplomata, malarz i pasjonat kultury Chin.

Edward Kajdański urodził się w 1925 r. w Harbinie w północno – wschodnich Chinach, gdzie istniała kolonia polska związana z budową Kolei Wschodniochińskiej. Ukończył Gimnazjum Polskie im. Henryka Sienkiewicza w Harbinie i Politechnikę Harbińską.

W 1951 roku, wraz z żoną i matką, jako repatriant przybył do Gdańska. Pracował m.in. w Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego, Biurze Radcy Handlowego oraz w Ambasadzie w Pekinie gdzie rozpoczęła się jego kariera dyplomatyczna. Później pełnił również funkcję Konsula Generalnego w Kantonie.

Autor popularnonaukowych i naukowych książek poświęconych Chinom, zafascynowany działalnością Michała Boyma. Jego dorobek artystyczny to blisko 20 książek, które niejednokrotnie sam ilustrował. We Wspomnieniach z mojej Atlantydy opisał  egzotyczny świat swojej młodości i początków dojrzałego życia, opowiedział też o losach swojej rodziny podczas okupacji japońskiej i rosyjskiej. W książce Jak odkrywałem Michała Boyma – polskiego Marco Polo przybliżył postać i osiągnięcia polskiego jezuity, nazywanego też pierwszym europejskim sinologiem, a w Państwie Środka polskim Marco Polo.

We wrześniu 2015 r. Edward Kajdański za wybitne zasługi na rzecz budowania relacji polsko-chińskich, szczególnie w dziedzinie wzajemnego poznania kultur i badania kontaktów historycznych, otrzymał od Ministra Spraw Zagranicznych RP odznakę honorową „Bene Merito”. Zmarł 10 września 2020 r. w Gdańsku.

Autobiograficzna książka p. Edwarda Kajadańskiego pt. Moje Życie w Chinach powstała z inicjatywy Instytutu Polskiego w Pekinie ukaże się niebawem na chińskim rynku wydawniczym.

Scheduled Aktualności

Narodowe Czytanie w Chinach 🗓

Chińscy lektorzy języka polskiego czytają Balladynę Juliusza Słowackiego. Chcą zachęcić swoich studentów do włączenia się do akcji Narodowego Czytania i obudzić w nich pasję do polskiej literatury.
05 09.2020 Aktualności

Polskie Powroty 2020. Edycja COVID-19 🗓

Nabór wniosków w programie "Polskie Powroty 2020. Edycja COVID-19" skierowany jest do instytucji planujących zatrudnienie naukowców, których badania mogą przełożyć się na poszerzenie wiedzy i rozwiązanie istotnych problemów związanych z epidemią COVID- 19 i jej konsekwencjami, w szczególności przedstawicieli szeroko rozumianych nauk biomedycznych i o zdrowiu.
24 07.2020 Aktualności