29.03.2021 Aktualności, Wydarzenia

Ogród Pendereckiego

W pierwszą rocznicę śmierci Krzysztofa Pendereckiego, Instytut Adama Mickiewicza, 29 marca 2021 r. inauguruje powstanie specjalnej platformy cyfrowej PendereckisGarden.pl, która pozwala internautom na całym świecie zapoznać się nie tylko z kompozytorską spuścizną mistrza i jego silnym oddziaływaniem na innych twórców, ale również przybliża Krzysztofa Pendereckiego, jako człowieka pełnego pasji.

W pierwszą rocznicę śmierci Krzysztofa Pendereckiego, Instytut Adama Mickiewicza, 29 marca 2021 r. inauguruje powstanie specjalnej platformy cyfrowej PendereckisGarden.pl, która pozwala internautom na całym świecie zapoznać się nie tylko z kompozytorską spuścizną mistrza i jego silnym oddziaływaniem na innych twórców, ale również przybliża Krzysztofa Pendereckiego, jako człowieka pełnego pasji.

Projekt został przygotowany również w języku angielskim, z myślą o międzynarodowych odbiorcach. Do melomanów, ale też tych, którzy muzykę Krzysztofa Pendereckiego znają tylko z filmów Davida Lyncha czy Stanleya Kubricka lub nie znają jej wcale.  

„Ogród Pendereckiego” zapewnia wszechstronny przegląd spuścizny kompozytora, prezentując skalę oraz znaczenie kulturowego fenomenu muzyki Pendereckiego, która krzyżuje się z wieloma gatunkami, w tym z muzyką filmową, rockiem, jazzem, muzyką klasyczną i elektroniczną. Świadectwo fenomenu muzyki Pendereckiego dali sami artyści: Hania Rani, Max Richter, Robert Piotrowicz, Skalpel, Paweł Romańczuk, Jeajoon Ryu i Piotr Orzechowski, tworząc na zamówienie Instytutu Adama Mickiewicza utwory dedykowane pamięci kompozytora. Nowe, krótkie utwory – dźwiękowe, wizualne i audiowizualne – składają się na pejzaż cyfrowego ogrodu, w którym Pendereckiego wspominają między innymi: Anne-Sophie Mutter, Arto Noras, Jeajoon Ryu, Katarzyna Budnik-Gałązka, Szymon Nehring, Janusz Wawrowski i Marcin Zdunik.

Od 29 marca, od godziny 20.00, w wirtualnym amfiteatrze „Ogrodu Pendereckiego” można będzie obejrzeć wyjątkowy koncert. Premierowo zabrzmią nowe zamówienia kompozytorskie Instytutu – „Prelude a la Cadenza” Hani Rani oraz „Testament” Maxa Richtera. Ponadto usłyszymy jazzowe improwizacje Atom String Quartet na temat wybranych dzieł Krzysztofa Pendereckiego. Artyści podzielą się z nami swoimi wspomnieniami o mistrzu, opowiedzą także w jaki sposób jego muzyka nieustannie inspiruje ich do twórczego działania.

Koncert będzie dostępny tutaj: https://pendereckisgarden.pl/en/the-amphitheatre

Scheduled Aktualności Wydarzenia

POLSKIE POWROTY NAWA 🗓

DLACZEGO PROGRAM POLSKIE POWROTY NAWA? Celem programu Polskie Powroty NAWA jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych.
11 06.2021 Aktualności

Sto lat targów poznańskich 🗓

Pierwsze targi w odrodzonej Polsce wcale nie miały odbyć się w Poznaniu. Mimo iż miasto to zabiegało o organizację wystawy, naturalnym kandydatem wydawał się Gdańsk, największy polski ośrodek handlu. Tam zresztą zorganizowano targi w 1920 roku. Wkrótce jednak Gdańsk stał się Wolnym Miastem, a targi z sukcesem zorganizowano w stolicy Wielkopolski. I nie był to wybór przypadkowy. To w Poznaniu w czasach pruskich odbywały się od 1850 roku wystawy handlowe, z najsłynniejszą – Wschodnioniemiecką Wystawą Przemysłu, Rzemiosła i Rolnictwa w 1911 roku. Poznaniacy mieli więc i miejsce, i doświadczenie, i opinię dobrych organizatorów. Mieli też Edwarda Mazurkiewicza, który od 1917 roku starał się o stworzenie takiej wystawy. Z powodzeniem.
07 06.2021 Aktualności

Konkurs Historyczny Ministra Spraw Zagranicznych na najlepsze

Minister Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs na najlepszą publikację obcojęzyczną promującą historię Polski i najlepszą publikację w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji, które zostały wydane w roku 2020. Historycy mogą zgłaszać swoje prace do 15 sierpnia 2021 r.
02 06.2021 Aktualności