18.03.2022 Wydarzenia

Razem na rzecz Pokoju

Przedstawiciele korpusu dyplomatycznego dali wyraz solidarności z narodem ukraińskim podczas wydarzenia zorganizowanego wspólnie przez ambasady Polski i Ukrainy w Pekinie. Towarzyszący koncert, wystawa prac chińskiego artysty oraz plakatów antywojennych wyrażały uniwersalne i łączące zgromadzonych gości dążenie do pokoju.

W piątek, 11 marca 2022 r., w Ambasadzie RP w Pekinie odbyło się wydarzenie współorganizowane przez Ambasady Polski oraz Ukrainy pod tytułem „Razem na rzecz Pokoju” („Together for Peace”). Jego kluczowymi elementami były koncert, a także ekspozycja prac Huang Rui, jednego z najważniejszych współczesnych artystów chińskich, oraz plakatów o tematyce antywojennej z 14 państw Unii Europejskiej.

Wydarzenie to miało na celu podkreślenie uniwersalnego przekazu na rzecz pokoju, a także przypomnienie o ludzkiej tragedii towarzyszącej konfliktom zbrojnym i o ofiarach wojen, którymi są także osoby cywilne, w tym dzieci. Jednocześnie było wyrazem solidarności z narodem ukraińskim, który doświadcza tragicznych następstw działań wojennych na swoim terytorium, wszczętych przez Rosję. Sztuka od zawsze pełniła ważną rolę jako sposób budzenia sumień, a artyści to wrażliwi obserwatorzy życia społecznego, występujący w obronie uniwersalnych wartości oraz niosący poprzez swoją twórczość nadzieję w obliczu trudnych doświadczeń.

Oficjalna część wydarzenia rozpoczęła się minutą ciszy dla upamiętnienia ofiar wojny w Ukrainie, następnie głos zabrali Ambasador Polski Wojciech Zajączkowski, oraz Chargé d’Affaires Ukrainy Zhanna Leshchynska. Po wystąpieniach odbył się koncert ludowej muzyki ukraińskiej w aranżacjach jazzowych na fortepian i skrzypce, w wykonaniu Michała Ciesielskiego i Aleksandry Dengi, oraz na bandurze, tradycyjnym instrumencie ukraińskim, w wykonaniu Mariany Klymukh .

Po zakończeniu koncertu krótkie wystąpienie wygłosił artysta Huang Rui, którego kilka prac zostało wystawionych w przestrzeniach ambasady RP. Malarz, zbiór prezentowanych prac określił oświadczeniem artystycznym pt. „Huang Rui: Absence of Peace” odnosząc się do tytułów swoich dwóch ostatnich obrazów – „Absence of Black Moon” oraz „Absence of Blue Sky”. Huang Rui (1952 r.) jest jednym z najważniejszych artystów awangardy współczesnej sztuki chińskiej. Był jednym z założycieli w 1979 r. grupy artystycznej Xing Xing (星星), a także jednym z pierwszych rezydentów dzielnicy artystycznej 798 w Pekinie. W latach 80-tych głównie tworzył obrazy, z czasem zaczął eksplorować szerszą gamę środków wyrazu, takich jak instalacje, performance artystyczne, fotografia i grafiki. Jest artystą uznanym międzynarodowo, a jego prace były wystawiane zarówno w kraju i zagranicą.

Huang Rui zaprezentował w sumie pięć obrazów. Dzieło pt. Absence of Black Moon (黑月之缺) artysta zaczął tworzyć w dniu 24.02, bezpośrednio po inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę.

Równolegle do wystawy prac Huang Rui zostały pokazane plakaty o tematyce antywojennej, przygotowane przez europejskie instytucje zrzeszone w ramach pekińskiego klastra  Stowarzyszenia Narodowych Instytutów Kultury Unii Europejskiej (EUNIC). W sumie zaprezentowanych zostało 21 plakatów.  

Scheduled Wydarzenia