15.10.2022 Wydarzenia

„Polsko-Litewsko-Ukraiński Dzień” w Ambasadzie RP w Pekinie

15 października 2022 r. odbyło się wydarzenie w formule pikniku zorganizowane we współpracy z  Ambasadą RP oraz Ambasadami Ukrainy i Litwy w Pekinie. Jego istotnym celem było wyrażenie solidarność między trzema narodami, których dowodem jest wsparcie udzielane przez Polskę i Litwę Ukrainie w obliczu rosyjskiej agresji. Do udziału zostali zaproszeni  przedstawiciele lokalnej Polonii oraz diaspory ukraińskiej i litewskiej, a także wybrani reprezentanci korpusu dyplomatycznego.

W programie wydarzenia znalazły się m.in. koncert utworów na bandurę i skrzypce, wystawa fotograficzna dot. zaangażowania Polski i Litwy w pomoc Ukrainie, a także strefa zabaw dla dzieci. 

zdjęcia : Małgorzata Gudzikowska-Malicka

Scheduled Wydarzenia