23.02.2023 Wydarzenia

Razem na rzecz Pokoju

W przeddzień rocznicy agresji rosyjskiej na Ukrainę, 23 lutego 2023 r., Ambasady Polski i Ukrainy w Pekinie we współpracy z Instytutem Polskim ponownie zorganizowały wspólne wydarzenie pod tytułem „Together for Peace”. Wydarzenie to miało nieść ze sobą przesłanie Pokoju.

Podczas tego wydarzenia zaprezentowana została wystawa obrazów chińskiego artysty Huang Rui, który kolejny raz wyraził solidarność z narodem ukraińskim. Wydarzeniu temu towarzyszył koncert muzyki ukraińskiej na bandurę w wykonaniu Mariany Klymukh oraz występ wiolonczelistki Brendy Li.

Oficjalna część wydarzenia rozpoczęła się minutą ciszy dla upamiętnienia ofiar wojny w Ukrainie, następnie głos zabrali Ambasador Polski Wojciech Zajączkowski, oraz Chargé d’Affaires Ukrainy Zhanna Leshchynska.

Wśród zebranych w ambasadzie gości znaleźli się przedstawiciele lokalnego korpusu dyplomatycznego, chińskich kręgów artystycznych, mediów, jak również społeczności polskiej i ukraińskiej. Tak jak w roku ubiegłym, budynek Ambasady RP w Pekinie został podświetlony na tę okoliczność barwami flag Polski i Ukrainy. 

Scheduled Wydarzenia