22-03-2017 Inne

News from Polska – tekst kuratorski

News from Polska #3 – The Tickler and the Ticklee

The 2017 edition of the News from Polska festival presents a selection of works dramaturgically based on inner speech and its complicated relationship with self- regulatory systems, alongside efference deviations ranging from auditory verbal hallucinations to emulation of the other, alien hand syndrome and divine dialogue.

In order to perform a specific motor action, the central nervous system has to issue a signal called an efference. 50 to 100 milliseconds before this signal sets in motion the responsible limb(s), an identical signal, called an efference copy, is issued. When the movement is completed, the efference copy is being compared to the outcome. If the two coincide, the efference copy is kept identical and the movement is being repeated, with a smaller and smaller degree of supervision required (automatic movement). If they do nt, the efference copy is modiffed and used as feedback for future movement, in the attempt to cancel out disturbing factors.

Efference copies are created with our own movement but not with those of other people. This is why other people can tickle us (our system doesn’t create efference copies of the movements that touch us) but we cannot tickle ourselves (efference copies tell us that we are stimulating ourselves). But whereas the situation is rather clear when it comes to distinguishing our own actions from those of others, we are never confronted with the problem of sorting out between our own thoughts and those of others. Inside our minds, the separation between the tickler and ticklee is harder.

Developmental psychologist Lev Vygotsky (1934-1987) suggested that inner speech constitutes a form of verbal self regulation that is derived from semiotically mediated exchanges with interlocutors in the social world. Dialogue that originally exists on the interpsychological plane, as an exchange between individuals, is reconstructed on the intrapsychological plane as inner speech or verbal thought. Our thinking is therefore permeated by exterior voices that we often fail to recognize as belonging to others and try to predict their outcome through efference models.                                         

The News from Polska #3 festival will take place between March 31st – April 9th at the National Center for Dance in Bucharest and tranzit.ro/București.

 

Selection and curatorial concept: Larisa Crunțeanu

Producer: Polish Institute in Bucharest

Graphics: Vlad Anghel


Poznaj tajniki języka polskiego w Krajowej 🗓

Cześć, gąszcz, czyżyk, źdźbło, mitrężyć, dżdżysto, gżegżółka, chrząszcz – poznaj piękno języka polskiego dzięki wystawie przygotowanej w wersji rumuńskiej przez Instytut Polski w Bukareszcie. Wystawę można oglądać na ogrodzeniu Biblioteki Powiatowej „Alexandru i Aristia Aman” do końca listopada.
25 10.2021 30 11.2021 Inne

Wspólnie świętujemy 140 lat Muzeum „Karola I”

Muzeum „Karola I” w Brăila nosi imię króla, ponieważ zostało utworzone jego dekretem w 1881 roku. Z okazji 140-lecia działalności kulturalnej tejże instytucji, mamy zaszczyt zorganizować w muzeum wieczór polski 23 sierpnia , 2021.
23 08.2021 Inne

Wystawa “Kolory prawosławia. Polska” w Klużu 🗓

Choć dominującą religią w Polsce jest katolicyzm, od wieków na ziemiach polskich żyją też duże skupiska wiernych Kościoła prawosławnego i greckokatolickiego. Część ich bogatych tradycji i dziedzictwa prezentuje wystawa „Kolory prawosławia. Polska”, którą do 31 sierpnia 2021 roku, można oglądać w Bibliotece Okręgowej "Octavian Goga" w Klużu Napoce.
02 08.2021 31 08.2021 Historia, Inne