4.08.2021 - 31.10.2021 Teatr

„Miejsce Spotkania” – fenomen polskiego plenerowego teatru społeczno-wspólnotowego w Rumunii

Stowarzyszenie Teatralne Shoshin, we współpracy z Instytutem Polskim w Bukareszcie, Wydziałem Teatru i Filmu Uniwersytetu Babeș-Bolyai w Klużu-Napoce oraz innymi partnerami związanymi z teatrem niezależnym, zainicjowało projekt, którego celem jest wyeksponowanie metod „teatru plenerowego” i teatru społeczno-wspólnotowego w Polsce, w celu aktywizacji środowisk kulturalnych i przyczynienia się do zbliżenia przestrzeni publicznej poprzez sztukę. Projekt zatytułowany „Pole Spotkań” ma na celu przybliżenie rumuńskiej publiczności: zarówno laikom, jak i profesjonalistom zajmującym się kulturą, polskiej szkoły teatru społecznego, ukazując jej wielowymiarowość, zarówno w perspektywie teoretycznej i historycznej, jak i współczesnej – praktycznej.

Projekt „Miejsce Spotkania” składa się z kilku części: w sierpniu w Klużu-Napoce odbywa się akcja uliczna wychodząca od metod wpływowej polskiej firmy Akademia Ruchu.

Założona w 1972 roku Akademia Ruchu stała się jednym z najbardziej aktywnych i wpływowych zespołów w Polsce o międzynarodowej renomie, które  tworzą dzieła sztuki w przestrzeni publicznej. W unikalny sposób łączą teatr, sztuki wizualne, film i performance, przemycając jednocześnie silne przesłania polityczne i społeczne .

7 i 8 sierpnia odbędą się w wielu miejscach Klużu, różne akcje uliczne, prowadzone przez Zbigniewa Olkiewicza (członka założyciela Akademii Ruchu) i Jarosława Siejkowskiego (Fundacja Art Junction i Teatr Biuro Podróży), we współpracy z 6 aktorami z kilku niezależnych zespołów z Klużu.

Dokładne miejsca i godziny tych akcji zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie Facebook Stowarzyszenia Teatralnego Shoshin (www.facebook.com/shoshin.theatre), oraz na platformach partnerów projektu.

Na początku października odbędą się warsztaty teatru lalek cieni z dziećmi i młodzieżą należącą do społeczności romskiej z Pata-Rât. Uczestnicy, pod przewodnictwem Barbary Prądzyńskiej (Fundacja Art Junction) i Antonio Gonzaleza Rodrigueza, stworzą, wykorzystując techniki gry cieni, małe przedstawienie, które zostanie pokazane rodzinom i lokalnej społeczności.

W drugiej połowie października odbędą się dwa seminaria online, z udziałem polskich ekspertów i naukowców, poświęcone zróżnicowanym strategiom aktywizacji społeczności i zbliżenia przestrzeni publicznej w Polsce, a także pokazany zostanie film dokumentalny o Akademii Ruchu zrealizowany przez Andrzeja Sapiję w 2006 roku.

Partnerzy: Instytut Polski w Bukareszcie, Wydział Teatru i Filmu (UBB), Stowarzyszenie Váróterem Projekt, Stowarzyszenie Magiczna Lalka, Stowarzyszenie Made in Pata Rât

Współfinansowane przez Administrację Narodowego Funduszu Kultury (AFCN) i Departament Stosunków Międzyetnicznych (DRI).

from to
Scheduled Teatr

Polski teatr na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w

Premiera książki, spektakl w reżyserii Luka Percevala, dwa spektakle plenerowe, koncert, dyskusja ze scenografką Małgorzatą Szczęśniak oraz wręczenie nagrody Krzysztofowi Warlikowskiemu to polskie wydarzenia w ramach 29. edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego w Sybinie – FITS, która odbędzie się między 24 czerwca a 3 lipca 2022 r.
24 06.2022 03 07.2022 Teatr, Wydarzenia

Teatrul Postnațional Interfonic przedstawia „Na zaliczenie” 🗓

„Na zaliczenie” to zbiór krótkich scen o przemocy, mobbingu i wykorzystywaniu seksualnym na uniwersyteckich studiach doktoranckich. To krytyka, za pomocą środków artystycznych, systemu akademickiego, który opiera się na zasadach patriarchatu, hierarchii, konkurencyjności i braku stabilności finansowej.
12 06.2022 13 06.2022 Teatr

Teatrul Postnațional Interfonic przedstawia „Aktorki. Przepraszam, że

„Aktorki. Przepraszam, że dotykam”, w reżyserii Mihaia Păcurara, jest najnowszą produkcją kompanii Teatrul Postnațional Interfonic i wpisuje się w działania organizacji polegające na zwalczaniu, za pomocą środków właściwych dla sztuk scenicznych, przemocy fizycznej i emocjonalnej obecnej w instytucjach oraz kolektywach artystycznych. Spektakl opowiada o systemie hierarchicznym istniejącym w środowisku teatralnym, w który zaangażowani decydenci, egzekwujący swoją władzę hierarchicznie, akceptują, milcząco lub wprost, nadużycia w procesach tworzenia.
10 06.2022 11 06.2022 Teatr