Instytut Polski w Kijowie nie wydaje certyfikatów poświadczających znajomość języka polskiego. Uczestnicy mogą uzyskać taki certyfikat we własnym zakresie, przystępując do egzaminów organizowanych przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

www.buwiwm.edu.pl/certyfikacja

www.certyfikatpolski.pl