ROBERT CZYŻEWSKI, Dyrektor, Radca Ambasady RP w Kijowie

KRZYSZTOF WASILEWSKI, Zastępca Dyrektora, I Sekretarz Ambasady RP w Kijowie

NATALIA WISŁOCKA, referent ds. obsługi administracyjno-finansowej

NATALIA BANKIEWICZ, sekretarz, natalia.bankewycz(at)instytutpolski.pl

OLGA KLYMENKO, ekspert ds. dyplomacji publicznej i kulturalnej, olga.klymenko(at)instytutpolski.pl

YULIIA RYBCHYNSKA, ekspert ds. dyplomacji publicznej i kulturalnej, julia.rybchynska(at)instytutpolski.pl

WIKTOR SOBIJAŃSKI, ekspert ds. dyplomacji publicznej i kulturalnej, wiktor.sobijanski(at)instytutpolski.pl

JULIA STACHIWSKA, ekspert ds. dyplomacji publicznej i kulturalnej, julia.stakhivska(at)instytutpolski.pl

OLENA ZOC, ekspert ds. dyplomacji publicznej i kulturalnej, olena.zoc(at)instytutpolski.pl

YULIIA ROMANENKO, ekspert ds. informacji, julia.romanenk(at)instytutpolski.pl

SERHIJ PINCZUK, intendent, Intendent.ip.kijow(at)instytutpolski.pl