ROBERT CZYŻEWSKI, Dyrektor, Radca Ambasady RP w Kijowie

NATALIA WISŁOCKA, referent ds. obsługi administracyjno-finansowej

NATALIA BANKIEWICZ, sekretarz, natalia.bankewycz(at)instytutpolski.pl

YULIIA RYBCHYNSKA, ekspert ds. dyplomacji publicznej i kulturalnej, julia.rybchynska(at)instytutpolski.pl

WIKTOR SOBIJAŃSKI, ekspert ds. dyplomacji publicznej i kulturalnej, wiktor.sobijanski(at)instytutpolski.pl

JULIA STACHIWSKA, ekspert ds. dyplomacji publicznej i kulturalnej, julia.stakhivska(at)instytutpolski.pl

SERHIJ PINCZUK, intendent, Intendent.ip.kijow(at)instytutpolski.pl