ROBERT CZYŻEWSKI, Dyrektor, Radca Ambasady RP w Kijowie

KRZYSZTOF WASILEWSKI, Zastępca Dyrektora, I Sekretarz Ambasady RP w Kijowie

NATALIA BANKIEWICZ, sekretarz, natalia.bankewycz(at)instytutpolski.pl

OLGA KLYMENKO, ekspert ds. programowych, olga.klymenko(at)instytutpolski.pl

WIKTOR SOBIJAŃSKI, ekspert ds. programowych, wiktor.sobijanski(at)instytutpolski.pl

OLENA ZOC, ekspert ds. programowych, olena.zoc(at)instytutpolski.pl

JULIA STACHIWSKA, ekspert ds. informacyjnych, julia.stakhivska(at)instytutpolski.pl

SERHIJ PINCZUK, intendent, Intendent.ip.kijow(at)instytutpolski.pl