Praktyki studenckie

Zasady odbywania praktyk studenckich w Instytucie Polskim w Kijowie regulowane są Zarządzeniem Nr 5 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 16 sierpnia 2007 r. „W sprawie organizacji praktyk studenckich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP i w placówkach zagranicznych oraz praktyk zawodowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP”.