Nagroda Artystyczna im. Kazimierza Malewicza została ustanowiona w 2008 roku z inicjatywy Jerzego Onucha, dyrektora Instytutu Polskiego w Kijowie oraz Wojciecha Krukowskiego, dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w 130 rocznicę urodzin Kazimierza Malewicza, w dowód pamięci i uznania dla artysty o polskim rodowodzie urodzonego w Kijowie. Nagroda jest przyznawana raz na dwa lata wybitnym ukraińskim współczesnym artystom. 

W 2018 roku do organizacji Nagrody dołączył Instytut Adama Mickiewicza oraz Instytut Ukraiński.

Dotychczasowi Laureaci: Alevtyna Kakhidze (2008), Stas Volyazlovsky (2010), Zhanna Kadyrowa (2012), Lada Nakonechna (2014), Nikita Kadan (2016), Ivan Svitlychnyi (2018).

Organizatorzy Nagrody im. Kazimierza Malewicza zapraszają ukraińskie i zagraniczne instytucje kulturalne, ośrodki naukowe, galerie, muzea, stowarzyszenia twórcze do zgłaszania kandydatur artystów ukraińskich.

Termin składania aplikacji 8 listopada 2020 r.

Liczba dostępnych miejsc: 1

Kryteria dla nominowanych artystów:

  • pełnoletni kandydaci i kandydatki narodowości ukraińskiej do 40. roku życia, niezależnie od miejsca zamieszkania;
  • artyści i artystki pracujący w dziedzinie szeroko rozumianych sztuk wizualnych (w tym performans)

Selekcja

Selekcja zostanie dokonana na podstawie oceny aplikacji oraz portfolio.

Spośród nadesłanych aplikacji jury wybiera 3 Finalistów, których nazwiska zostaną  opublikowane na stronie IP w Kijowie www.instytutpolski.pl/kyiv, IAM www.iam.pl i Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski www.u-jazdowski.pl   w dniu 20 listopada 2020 r.

Nazwisko Laureata wybranego spośród Finalistów zostanie podane podczas uroczystego wręczenia Nagrody, które odbędzie się 3 grudnia 2020 r. w Narodowym Muzeum Sztuki Ukrainy (NAMU) w Kijowie.

Jury

Robert Czyżewski, dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie (przewodniczący)
Piotr Bernatowicz, dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 
Tetiana Filewska, założycielka Instytutu Malewicza
Borys Filonenko, krytyk sztuki, przedstawiciel czasopisma „Korydor” 
Monika Grochowska, zastępca dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza
Daryna Jakymowa, przedstawicielka Narodowego Muzeum Sztuki Ukrainy
Ivan Svitlychnyi , laureat Nagrody Artystycznej im. Kazimierza Malewicza 2018
Wolodymyr Szejko, dyrektor Instytutu Ukraińskiego 

Jak aplikować?

Aplikacja (w języku angielskim) powinna mieć formę jednego pliku pdf zawierającego w tytule MALEWICZ 2020_Imię_Nazwisko.pdf i obejmującego następujące elementy:

Aplikację należy przesłać na adres: olena.zoc(at)instytutpolski.org 

Termin składania aplikacji: 8 listopada 2020 roku

Nagrody

Laureat/ka Nagrody Artystycznej im. Kazimierza Malewicza za rok 2020 otrzyma:
1. Nagrodę pieniężną w wysokości 3000 EUR brutto przyznawaną przez Instytut Polski w Kijowie

2. Trzymiesięczną Rezydencję Artystyczną w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie (wrzesień-listopad 2021 roku), przy wsparciu Ukrainian Institute – Український інститут oraz Instytut Adama Mickiewicza, w ramach której finansowane są:

  • stypendium w wysokości 1000 EUR brutto za każdy miesiąc rezydencji. Wypłata stypendium oraz innych świadczeń odbędzie się na podstawie umowy zawartej z CSW ZU, na mocy której Laureat/ka udzieli licencji do projektu rezydencyjnego, na warunkach określonych w umowie rezydencyjnej.
  • jednorazowa podróż z miejsca zamieszkania do Warszawy i z powrotem
  • zakwaterowanie w umeblowanym studio
  • opieka kuratorska zespołu Rezydencji Artystycznych U-jazdowskiego 
  • Finaliści Nagrody wraz z  przedstawicielami instytucji nominujących (po jednym z każdej) wezmą udział w wizycie studyjnej do Polski w 2021 roku. Ponadto jeden z Finalistów zostanie wyróżniony przez Kijowsko-Mohylańską Szkołę Biznesową [kmbs] i otrzyma m.in. możliwość zrealizowania wystawy na terenie Szkoły.

Organizatorzy

Instytut Polski w Kijowie

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 

Instytut Adama Mickiewicza

Instytut Ukraiński

Partnerzy

Narodowy Muzeum Sztuki Ukrainy

Instytut Malewicza 

Kijowsko-Mohylańska Szkoła Biznesowa

Partner Medialny

Czasopismo internetowe «Korydor»

Program rezydencji artystycznych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jest programem kuratorskim adresowanym do twórców i twórczyń różnych dyscyplin oraz kuratorów i kuratorek przyjeżdżających do Polski z całego świata. Naszych gości wspieramy w realizacji projektów artystycznych oraz zachęcamy do eksperymentowania na wybranych przez siebie polach. Rozumiemy rezydencje jako medium dla działań artystycznych, które pozwalają na poszukiwanie innych modeli prezentacji niż wystawa. Prowadzimy projekty badawcze mapujące miasto, angażujące środowiska lokalne oraz wspieramy wymianę wiedzy. Promujemy ideę mobilności w Polsce i szeroko rozumianej Europie Wschodniej. 

Więcej: www.u-jazdowski.pl/program/rezydencje

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją, której misją jest prezentowanie polskiej kultury i dziedzictwa w środowisku międzynarodowym, także poprzez stronę Culture.pl – codziennie aktualizowany serwis informujący o najciekawszych wydarzeniach artystycznych. W ramach dotychczasowych działań na całym świecie Instytut zrealizował ponad 8 tysięcy wydarzeń, które obejrzało blisko 60 milionów widzów. Od lat wspiera m.in. międzynarodowy dialog w dziedzinie sztuk wizualnych. Wydaje się to szczególnie istotne w czasach, kiedy obecność i rozpoznawalność artysty w świecie stanowi nie tylko o wartości jego sztuki, ale i jej bezpośrednim oddziaływaniu. Działania Instytutu obejmują inicjatywy wystawiennicze, szeroko rozumianą promocję wydarzeń artystycznych, inicjowanie i skuteczne prowadzenie projektów badawczych oraz – we współpracy z międzynarodowymi wydawnictwami – wspieranie publikacji. To również stała i aktywna współpraca z partnerami zagranicznymi: kuratorami, kuratorkami, krytykami, krytyczkami, galeriami, czego bezpośrednim efektem jest obecność polskich artystów i artystek w uznanych wydarzeniach artystycznych oraz umożliwienie im udziału w zagranicznych rezydencjach.

Więcej: www.iam.pl www.culture.pl

Instytut Ukraiński – Instytut Ukraiński – państwowa instytucja działająca w sferze zarządzania Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy. Misja Ukraińskiego Instytutu – wzmocnienie  międzynarodowej i wewnętrznej podmiotowości Ukrainy zasobami dyplomacji kulturalnej. Instytut Ukraiński nawiązuje międzynarodowe relacje w sferze kultury pomiędzy ludźmi i instytucjami oraz stwarza możliwości dla interakcji Ukraińców ze światem.

Więcej: https://ui.org.ua/

Instytut Polski w Kijowie jest jednym z sieci 25 placówek, podległych Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Głównym zadaniem Instytutów  jest realizacja przesłania polskiej dyplomacji publicznej: dbania o dobre imię Polski i jej nieskazitelny wizerunek, w szczególności poprzez zapewnienie polskiej obecności w przedsięwzięciach międzynarodowych oraz nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi partnerami z dziedziny kultury, edukacji, nauki i życia społecznego. Wielopłaszczyznowa działalność Instytutów Polskich dotyczy działań z zakresu szeroko rozumianej dyplomacji publicznej oraz budowania pozytywnego wizerunku Polski za granicą, takich jak: polityka informacyjna, gospodarka, historia, kultura, edukacja, nauka, szkolnictwo i język, czy też sport i turystyka, a nawet sztuka kulinarna.