Informacje o tym gdzie na świecie można uczyć się języka polskiego oraz o polskich księgozbiorach na interaktywnej mapie Polski poza Polską https://polski.msz.gov.pl/

Upowszechnianie języka polskiego za granicą: https://nawa.gov.pl/jezyk-polski