07-06-2019 W Polsce

Lech Wałęsa nagradza za działania na rzecz wolności i demokracji

Już po raz szósty przyznana zostanie Nagroda Lecha Wałęsy. Instytut Lecha Wałęsy zaprasza do zgłaszania kandydatur osób i instytucji z Polski i z zagranicy. Podczas uroczystości 29 września w Gdańsku laureat otrzyma dyplom, statuetkę oraz czek na 100 tys. USD. – Pokojową rewolucją Solidarności, bez przelewu krwi, wywalczyliśmy wolność i demokrację. W czasach walki byli z nami przyjaciele z całego świata, czuliśmy ich wsparcie i solidarność. Dziś musimy symbolicznie spłacać światu dług wdzięczności, pomagając tym, których sen o wolności jeszcze się nie spełnił. Chcę w ten sposób upominać się o prawa słabszych, zapominanych i zniewolonych  – mówi Prezydent Lech Wałęsa,  który ustanowił w 2008 r. nagrodę swojego imienia, aby doceniać i wspierać wysiłek osób, instytucji, ruchów społecznych działających na rzecz poszanowania praw człowieka, wolności oraz porozumienia między narodami. – Wiemy, jak wielkim wsparciem dla Lecha Wałęsy i polskiej Solidarności była Pokojowa Nagroda Nobla przyznana w 1983 roku. Nagroda Lecha Wałęsy to także forma podziękowania za ten historyczny gest solidarności – mówi Piotr Gulczyński, Prezes Instytutu  Lecha Wałęsy. – W tym roku to podziękowanie nabierze szczególnego znaczenia. Obchodzimy bowiem podwójny jubileusz – 30. rocznicy otrzymania przez Lecha Wałęsę Pokojowej Nagrody Nobla i 70. rocznicy urodzin Prezydenta. Ideały, które wyznaje, nie straciły na aktualności, wciąż jest symbolem solidarności, odwagi i walki o pokój – podkreśla Piotr Gulczyński. – Wydarzenia związane z tegorocznymi jubileuszami będą okazją do refleksji nad kondycją współczesnego świata, zagrożeniami i wyzwaniami, którym trzeba sprostać, a przy tym wciąż walczyć o demokrację – zapowiada Piotr Gulczyński. Kapituła nagrody Nagroda zostanie przyznana już po raz szósty. Kapitule przewodniczy prezydent Lech Wałęsa, a w jej skład wchodzą: Stanisław Szuszkiewicz – były przewodniczący Rady Najwyższej Białorusi, Emil Constantinescu – były prezydent Rumunii, Jan Krzysztof Bielecki – były premier RP, Mikuláš Dzurinda – były premier Słowacji, Bernard Kouchner – były minister spraw zagranicznych Republiki Francuskiej, Władysław Bartoszewski – były minister spraw zagranicznych RP, , Rita Suessmuth – były przewodnicząca Bundestagu oraz Zbigniew Jagiełło – prezes PKO Banku Polskiego. – Kapituła dostrzega i docenia wysiłek osób oraz instytucji, którym bliskie są prawa człowieka, idee solidarności, otwartość na poglądy innych, współpraca ponad podziałami,  a co za tym idzie – umiejętność jak najszerszego propagowania tych postaw  – mówi Piotr Gulczyński. Laureat otrzyma od Prezydenta Lecha Wałęsy pamiątkową statuetkę, dyplom oraz nagrodę pieniężną na rzecz jego działalności w wysokości 100 tys. dolarów amerykańskich, ufundowaną przez wyłącznego partnera Nagrody – PKO Bank Polski. Poprzednie edycje (2008-2012) Do tej pory Nagroda Lecha Wałęsy została przyznana pięciokrotnie. Jej laureatami byli kolejno: • 2008: Król Arabii Saudyjskiej Abdullah Bin Abdulaziz Al Saud, wyróżniony za promocję dialogu międzyreligijnego i wysiłki na rzecz pokoju w na Bliskim Wschodzie; • 2009: Shadi Sadr oraz siostry Ladan i Roya Boroumand, irańskie działaczki na rzecz praw człowieka i praw kobiet; • 2010: Polska Akcja Humanitarna wraz z jej założycielką Janiną Ochojską za wspieranie w swojej działalności idei międzyludzkiej solidarności poprzez działania charytatywne; • 2011: Luiz Inácio Lula da Silva, były prezydent Federacyjnej Republiki Brazylii, za działania na rzecz pokojowego porozumienia i solidarnej współpracy narodów, w szczególności wzmocnienie na arenie międzynarodowej znaczenia krajów rozwijających się oraz za działania na rzecz zniwelowania nierówności społecznych; • 2012: Alaksandr Bialacki, opozycjonista białoruski, uhonorowany za działania na rzecz demokratyzacji państwa, aktywną promocję obrony praw człowieka i pomoc udzielaną ludziom prześladowanym przez obecne władze Białorusi. VI edycja nagrody Nagroda przyznawana jest 29 września, w dniu urodzin Lecha Wałęsy, gromadząc znamienitych gości z Polski i zagranicy. Miejscem uroczystej ceremonii jest od 2009 r. Dwór Artusa w Gdańsku. – Gdańsk jest wyjątkowym miejscem, symbolicznym dla przemian demokratycznych w Polsce. Nagroda Lecha Wałęsy jest równie wyjątkowa, pełni funkcję pomostu pomiędzy historią a przyszłością  – wyjaśnia Piotr Gulczyński. Kandydatury do VI edycji Nagrody Lecha Wałęsy można zgłaszać do 30 czerwca 2013 r., listownie na adres: Fundacja Instytut Lecha Wałęsy Al. Jerozolimskie 11\19 00-508 Warszawa Polska lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: nagroda@ilw.org.pl Zgłoszenia powinny zawierać następujące dane: • imię i nazwisko lub pełną nazwę kandydata, • informacje kontaktowe, • opis działalności kandydata, • uzasadnienie dla przyznania nagrody. Więcej informacji na stronie Fundacji Instytut Lecha Wałęsy: www.ilw.org.pl Wyłącznym Partnerem Nagrody Lecha Wałęsy jest PKO Bank Polski.


Dzień Polonii i Polaków za Granicą 🗓

Obchodzony od 2002 roku Dzień Polonii i Polaków za Granicą jest świętem państwowym ustanowionym przez Sejm RP. W ten sposób uhonorowano miliony osób żyjących poza granicami naszego kraju, które przez wieki zabiegały o polską niepodległość, wspierały Polskę w najtrudniejszych momentach historii oraz aktywnie wyrażały swoje przywiązanie do Rzeczypospolitej.
02 05.2020 Aktualności, W Polsce

Wywiad z Premierem RP Mateuszem Morawieckim 🗓

26 maja w niemieckim dzienniku „Frankfurter Allgemeine Zeitung" ukazał się wywiad z Premierem RP panem Mateuszem Morawieckim, w który poruszono m.in. kwestie wpływu pandemii koronawirusa na gospodarkę i na współpracę w UE, temat wyborów prezydenckich i sprawy dot. reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce.
26 05.2020 Aktualności, W Polsce