ადამ ვენდტის კონცერტები თბილისში და ქუთაისში.

2019 წლის თებერვალში ადამ ვენდტის ორი კონცერტი გაიმართა თბილისში და ქუთაისში.
30 05.2019 მოვლენები