14.10.2020 Aktualności, News, Wydarzenia

Jakie było dziedzictwo warszawskiej Wielkiej Synagogi?

Przedstawiamy zapis projektu edukacyjnego ŻIH – film „Wielka inspiracja z Placu Tłomackie. Warszawa – Oni – Beer Szewa”. W tym projekcie chcieliśmy przekonać się, ile prawdy jest w legendzie o rabinie z miasteczka Oni, który zainspirował się Wielką Synagogą na Tłomackiem w Warszawie i na jej wzór zapragnął wybudować podobną synagogę wysoko w gruzińskich górach. Po rozpadzie Związku Radzieckiego większość Żydów z Gruzji, w tym mieszkańców Oni, wyjechała do Izraela, przede wszystkim do miasta Beer Szewa. W ramach projektu podążyliśmy ich śladami, a o tym, czego udało nam się dowiedzieć i co jeszcze jest do odkrycia, opowiadamy w niniejszym filmie

Scheduled Aktualności News Wydarzenia

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 🗓

Gdy 3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni zwany Wielkim uchwalił Ustawę Rządową Rzeczypospolitej Obojga Narodów znaną jako Konstytucja 3 Maja, państwo polsko-litewskie stało się pierwszym w Europie i drugim na świecie krajem, w którym przyjęto ustawę zasadniczą. Był to postępowy i odważny jak na tamte czasy akt prawny, inicjujący szereg reform. Stanowił również zwieńczenie wielowiekowych związków Polski i Litwy.
03 05.2021 Aktualności, Historia