6.09.2021 Aktualności, Historia, Wydarzenia

100-lecie Międzynarodowych Targów Poznańskich

Międzynarodowe Targi Poznańskie (MTP) to jedne z najdłużej działających w Europie targów. Ich początki sięgają 1921 roku. Od początku były miejscem rynkowych premier, gdzie nawiązywano wartościowe kontakty handlowe i promowano polską gospodarkę. Dzięki temu, jeszcze przed II wojną światową, Poznań wyrósł na czwarty pod względem wielkości ośrodek targowy w Europie. Dziś Grupa MTP jest największym organizatorem targów w Polsce i bezapelacyjnym liderem w Europie Środkowo-Wschodniej.

Pierwsze targi w odrodzonej Polsce jednak wcale nie miały odbyć się w Poznaniu. Mimo iż miasto to zabiegało o organizację wystawy, naturalnym kandydatem wydawał się Gdańsk, największy polski ośrodek handlu. Tam zresztą zorganizowano targi w 1920 roku. Wkrótce jednak Gdańsk stał się Wolnym Miastem, a targi z sukcesem zorganizowano w stolicy Wielkopolski. I nie był to wybór przypadkowy. To w Poznaniu w czasach pruskich odbywały się od 1850 roku wystawy handlowe, z najsłynniejszą – Wschodnioniemiecką Wystawą Przemysłu, Rzemiosła i Rolnictwa w 1911 roku.

Poznaniacy mieli więc i miejsce, i doświadczenie, i opinię dobrych organizatorów. Mieli też Edwarda Mazurkiewicza, który od 1917 roku starał się o stworzenie takiej wystawy. Z powodzeniem w końcu i Poznań mógł stać się gospodarzem tej inicjatywy, organizując I Targi Poznańskie, które miały miejsce 28 maja 1921 roku. Była to wówczas „wystawa wzorów” i przedstawiała dokonania polskiego przemysłu, by w ten sposób zintegrować gospodarczo ziemie polskie po okresie zaborów. W tym czasie zaprezentowano 1200 firm z całej Polski, a targ odwiedziło 40 tys. osób. Na potrzeby tego wydarzenia została uruchomiona pierwsza krajowa linia lotnicza Aerotarg między Poznaniem, Warszawą i Gdańskiem. Ten I Targ Poznański okazał się ogromnym sukcesem i jesienią 1921 r. powołano do życia Targi Poznańskie jako miejskie przedsiębiorstwo.

Od 1924 r. targi miały charakter międzynarodowy, a w 1928 roku minister Eugeniusz Kwiatkowski zatwierdził je jako ogólne i międzynarodowe. Targi Poznańskie były też jednym z członków-założycieli UFI – Światowego Zrzeszenia Przemysłu Targowego powstałego w 1925 r. Przez lata Międzynarodowe Targi Poznańskie były oknem na świat, zwłaszcza kolorowy świat Zachodu. Tu po raz pierwszy w 1957 roku Polacy mieli okazję wypić Coca-Colę, tu w 1929 roku pokazano pierwszy w Polsce telewizor, a w 1956 roku dzięki zagranicznym dziennikarzom uczestniczącym w targach, świat dowiedział się o wielkim strajku robotników w Poznaniu i jego krwawym stłumieniu przez władze.

W czasie 100-letniej historii odbywania się targów w Poznaniu przechodziły one różne etapy. W przeszłości sytuacja gospodarczo-polityczna utrudniała lub nawet uniemożliwiała ich organizację, w 2020 roku na ich kształt wpłynęła pandemia, jednak pomimo tak różnych warunków Międzynarodowe Targi Poznańskie przetrwały, a w 2021 r. możemy cieszyć się 100-leciem ich istnienia.

Scheduled Aktualności >Historia >Wydarzenia