1.09.2022 Aktualności, Historia

83. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

83 lata temu, 1 września 1939 r., wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie na całej niemal długości granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II Wojny Światowej.

Była to największa i najkrwawsza wojna w historii ludzkości, w której Polska poniosła relatywnie największe straty i szkody demograficzne spośród wszystkich państw walczących i okupowanych.

„Zniszczenie Polski jest naszym pierwszym zadaniem. (…) Bądźcie bez litości, bądźcie brutalni” – słowa te wypowiedział Adolf Hitler na naradzie dowódców w przededniu podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow.

Zgodnie z tym porozumieniem 17. września oddziały Armii Czerwonej zaatakowały Polskę od wschodu. Ich zadaniem było zajęcie wschodnich ziem Polski aż do Wisły.

Scheduled Aktualności >Historia