Lenkijos institutas Vilniuje jau ilgus metus skleidžia lenkų kultūrą Lietuvoje ir ja turtina Lietuvos kultūrinį gyvenimą. Kino mėgėjai kasmet su nekantrumu laukia instituto organizuojamo lenkų filmų festivalio. Teatro mylėtojai su malonumu lanko iš Lenkijos atvežamus, taip pat Lietuvoje lenkų kūrėjų statomus spektaklius, kurių ne vienas pelnė „Auksinius scenos kryžius“ (pvz., „Didvyrių aikštė“, „Austerlicas“). Dailės mėgėjai gausiai lanko lenkų menininkų parodas ir kitus vaizduojamojo meno renginius. Melomanai džiaugiasi į Lietuvą iš Lenkijos atvykstančių aukšto lygio atlikėjų muzika – klasikine, džiazu ir t. t. Nuolatos institutas ruošia konferencijas arba kaip partneris mielai prisideda prie jau rengiamų. Taip pat organizuoja lenkų kalbos kursus, užsiima informacijos apie studijas ir turizmą Lenkijoje sklaida. Pastaruoju metu daug instituto renginių susiję su Ukraina, pvz., neseniai Ukrainos centre veikė garsios primityvistės Marijos Prymačenko paroda.

Lenkijos institutas Vilniuje buvo įsteigtas Lenkijos ir Lietuvos draugiškų santykių ir gero kaimyninio bendradarbiavimo sutarties pagrindu ir savo veiklą pradėjo 1996 m. vasario 1 dieną. Savo veikloje institutas dažniausiai ieško bendrų lenkų ir lietuvių kultūrų sąlyčio taškų, kurie daugiausia randami istoriniame kontekste. Kadangi bendri projektai su vietinėmis kultūros institucijomis – vienas iš instituto veiklos prioritetų, tai per 26 metus susiklostė nuolatiniai šilti santykiai ne tik su didžiausiomis Lietuvos kultūros institucijomis, aukštosiomis mokyklomis, kino festivaliais, bet ir su mažomis galerijomis, nedidelių miestelių kultūros centrais, bibliotekomis bei kitomis organizacijomis, bendruomenėmis ir pavieniais asmenimis.

Iš viso pasaulyje veikia 25 Lenkijos institutai: daugelis Europoje, taip pat Indijoje, Izraelyje, JAV, Japonijoje, Kinijoje. Tai Lenkijos užsienio reikalų ministerijai pavaldžios institucijos, kurios skleidžia žinias apie Lenkiją, populiarina lenkų kultūros ir mokslo laimėjimus, remia šalių kultūrinį ir mokslinį bendradarbiavimą. Daugelis jų atlieka Lenkijos Respublikos ambasadų kultūros ir mokslo skyrių vaidmenį.

Institutams, be Užsienio reikalų ministerijos, padeda įvairios Lenkijos valstybinės kultūros institucijos, kurių veikloje numatytas tarptautinis bendradarbiavimas, – tarp jų Lenkijos kino meno institutas, Knygų institutas, Teatro institutas, Nacionalinis Frederiko Šopeno institutas, Adomo Mickevičiaus institutas.

Lietuvos publika vis labiau domisi ir gausiau lanko Lenkijos instituto organizuojamus renginius, vis dėlto dabartinis Lenkijos instituto Vilniuje tikslas – į juos pritraukti dar daugiau žmonių. Institutas siekia platesnės informacijos apie jo renginius, taip pat apie Lenkijos kultūros, mokslo ir kitas aktualijas sklaidos.

Informacijos apie lenkų kultūrą galima rasti jai skirtoje svetainėje Culture.pl, kurioje publikuojami straipsniai ne tik lenkų, bet ir anglų, rusų ir ukrainiečių kalbomis. Su lenkų kultūros aktualijomis savo tinklalapyje supažindina Adomo Mickevičiaus institutas.