Lenkijos istorijos muziejus Varšuvoje (MHP) pristato svarbiausius Lenkijos – valstybės ir tautos – istorijos momentus, ypatingą dėmesį skirdamas parlamento tradicijoms, institucijoms ir pilietiniams judėjimams, kovai už laisvę ir nepriklausomybę. Muziejus aktyviai formuoja tarptautinį Lenkijos įvaizdį, įdomiai ir suprantamai pristatydamas Lenkijos istoriją ir kultūrą užsieniečiams. Muziejus dalyvauja tarptautiniame dialoge, ypatingą dėmesį skirdamas kaimyninėms tautoms. Institucija vykdo savo misiją atvirai, skatindama kuo platesnį kultūros paveldo ir mokslo išteklių prieinamumą, su galimybe išnaudoti jų skaitmeninį potencialą. MHP organizuoja svarbu konkursą „Metų istorinis renginys“, kurio tikslas – pagerbti įdomiausių istorinių renginių organizatorius, sumanytojus ir iniciatorius. https://muzhp.pl/pl

Varšuvos nacionalinis muziejus kaupia, saugo, konservuoja ir atveria lankytojams lenkų bei užsienio kultūros klodus iš meno istorijos, archeologijos, istorijos ir numizmatikos sričių. Muziejus rengia daugybę parodų, organizuoja studijų stažuotes užsienyje, ypač susijusias su moksliniais tyrimais ir parodų užsienyje rengimu. Keitimosi eksponatais, parodų organizavimo, mokslinių tyrimų ir publikacijų srityje Muziejus yra dirbęs kartu su daugybe kitų Lenkijos ir užsienio muziejų, galerijų ir įstaigų. Nuolat bendradarbiauja su ICOM bei CODART – pasauline kuratorių organizacija bei Amsterdame įsikūrusia nyderlandų, flamandų, olandų, belgų kuratorių organizacija. Tarptautinės veiklos pavyzdžiu galėtų būti kartu su „Musée du Louvre padaliniu  „Louvre-Lenssurengta paroda „Lenkija. Paveikslo galia“.https://www.mnw.art.pl/

Krokuvos nacionalinis muziejus (MNK) yra seniausias muziejus Lenkijoje. Jis atlieka nacionalinių ir bendražmogiškųjų vertybių skleidimo misiją, populiarina pasaulio ir Lenkijos meną, ypač sukurtą netoli Krokuvos. Muziejus teikia daug dėmesio skaitmeniniams, edukaciniams ir mokslo tyrimų projektams. Kaip pirmasis Lenkijos muziejus jis turi mokslinio vieneto statusą mokslų apie meno kūrybą grupėje. Vienas šios institucijos tarptautinių projektų yra „Kultūra be sienų“, kurio programa „Kultūros įstaigos valdymo akademija“ leido sukurti platformą, leidžiančią Lenkijos ir Sakartvelo kultūros institucijas dalintis žiniomis ir patirtimi apie muziejinės veiklos standartus, strateginius sprendimus, procesų valdymą bei kultūros paveldo apsaugą ir populiarinimą. https://mnk.pl/

Kielcų nacionalinis muziejus (MNKi) savo misiją atlieka saugodamas jam pavestą kultūros paveldą, rengdamas unikalias, patrauklias parodas, organizuodamas meninę, edukacinę, mokslo tiriamąją bei leidybinę veiklą. Šiame muziejuje saugoma viena gausiausių senųjų Lenkijos portretų kolekcija, didžiausi Lenkijoje Szermentowskio paveikslų, Čmieluvo keramikos rinkiniai bei unikali gramofono plokštelė su Žeromskio balso įrašu. Ši įstaiga pirmoji Lenkijoje surengė tapdisciplininę konferenciją, skirtą muziejaus terapijai. Tarptautinės veiklos pavyzdys galėtų būti stendinė paroda, skirta Nobelio premijos laureato Henryko Sienkiewiczaus metams. https://mnki.pl/

Poznanės nacionalinis muziejus (MNP) yra sukaupęs ir patikimai saugo ištisų amžių ir kartų kultūros ir žinių lobius. Jis skleidžia pamatines istorijos, mokslo ir kultūros vertybes, ugdo estetinius ir pažinimo įgūdžius. Rengia parodas Lenkijoje ir užsienyje. Muziejaus įsteigta Jano Lenicos premija skiriama garsiems viso pasaulio grafikams, kurių kūryba, kaip ir Lenicos, peržengia siauriai traktuojamus taikomosios grafikos rėmus. https://mnp.art.pl/

Vroclavo nacionalinis muziejus (MNWr) kaupia istorijos paminklus, ikonografinę medžiagą, nuotraukas ir dokumentus apie Šlionsko, Lenkijos ar senųjų jos Pietryčių Kresų kūrybą, Europos, Artimųjų ir Tolimųjų Rytų meną, amatus, techninę kultūrą ir etnografiją. Jis gali pasigirti viena didžiausių pasaulyje šiuolaikinio Lenkijos meno kolekcijų, kurios pradžia siekia XX amžiaus 6 dešimtmetį. Eksponuojami visų dailės šakų kūriniai – tapybos, grafikos, piešinio, skulptūros, stiklo, keramikos, fotografijos, taip pat konceptualūs projektai, hepeningų dokumentacija, vaizdo įrašai. Muziejus buvo vienas iš tarptautinio projekto „Ganymed goes Europe“, sujungusio tapybą, literatūrą ir teatrą, bendraautorių. https://mnwr.pl/

Gdansko nacionalinis muziejus (MNG) savo fonduose turi senienų, ikonografinės, fotografinės ir dokumentinės medžiagos apie senąjį, šiuolaikinį ir naujausiąjį Lenkijos ir užsienio meną, Pamario bei Europos kultūros artefaktus. Muziejaus kolekcijos perlas yra „Paskutinysis teismas“, Hanso Memlingo nutapytas Nyderlandų renesanso dailės šedevras. Institucija dalyvauja tarptautiniuose mokslo tyrimų, restauravimo, skaitmenizavimo bei edukaciniuose projektuose. Tarptautinio bendradarbiavimo dėka buvo surengtos meno dirbtuvės Bagdade ir Norvegijos bei Islandijos bažnyčių dokumentinės fotografijos projektas. http://www.mng.gda.pl/

Ščecino nacionalinis muziejus (MNS) demonstruoja nuolatines ekspozicijas, laikinas parodas bei rengia įvairius meno renginius, mokslines konferencijas, mokslo populiarinimo susitikimus, vykdo edukacinę ir leidybinę veiklą. Būdamas visuomenės pasitikėjimą pelniusi institucija, jis ne tik atlieka atminties saugyklos funkciją, bet ir yra gyvas kultūros centras – aktyviai dalyvauja istorinės savivokos ir visuomeninės pozicijos formavimo procesuose. Muziejuje puoselėjama daugiakultūrė, sienas peržengianti dialogo dvasia kuria regioninę, nacionalinę ir europietišką Vakarų Pamario ir jo gyventojų tapatybę, tai demonstruoja ir tarptautinis projektas „Bendras paveldas, bendra ateitis“. https://muzeum.szczecin.pl/

Krokuvos druskos kasyklų muziejus Veličkose rūpinasi Lenkijos druskos gavybos istorijos, laikomos vertingu žmonijos paveldu, saugojimu ir sklaida. Muziejus kaupia, saugo, restauruoja ir eksponuoja kultūros lobius apie senąją druskos kasybos ir virimo pramonę bei Veličkų ir Bochnios miestus, kalnakasybos techniką, druskos sluoksnių geologiją, meną ir etnografiją. Šiai įstaigai, be nuolatinės ekspozicijos, priklauso ir požeminė – viduramžių Druskos kasyklos pilis, istorinė kasyklos valdytojų būstinė. Veličkų druskos kasykla buvo įtraukta į UNESCO pasaulio kultūros ir gamtos paveldo sąrašą. Joje vyksta aktyvi edukacinė, tiriamoji ir parodų veikla. https://muzeum.wieliczka.pl/

Malborko pilies muziejus saugo Malborko pilių kompleksą bei jam pavaldžias Kvidzyno ir Štumo pilis, svarbius kultūros paveldo elementus. Vertingiausiais Pilių muziejaus eksponatais laikomi meninių dirbinių iš gintaro, viduramžių architektūros raižinių, senųjų ginklų ir šarvų rinkiniai. Marienburgo pilis įtraukta į UNESCO pasaulio kultūros ir gamtos paveldo sąrašą. Šis muziejus yra Baltijos pilių ir muziejų asociacijų narys. Jis rengia tarptautinius edukacinius renginius jaunimui, dalyvauja tokiose tarptautinio bendradarbiavimo programose, kaip tarpdisciplininė tyrimų programa Kryžiaus žygių ekologija“.http://www.zamek.malbork.pl/

Lancuto pilies muziejus yra viena gražiausių aristokratų rezidencijų Lenkijoje. Jis garsėja puikiais gyvenamaisiais interjerais ir įdomia važių kolekcija. Rūmų ansamblį supa senas vaizdingas angliško stiliaus parkas su paviljonais ir ūkio pastatais, kažkada glaudžiai susijusiais su kasdieniu Lancuto rezidencijos gyvenimu. Muziejus rūpinasi mokslo tyrimais, skaitmenine inventorizacija, nykstančios liaudies kultūros vertybių apsauga ir populiarinimu Lenkijoje bei užsienyje, bendradarbiauja su Ukrainos muziejais ir mokslo įstaigomis. Pilies apylinkėse kasmet vyksta garsus Lancuto muzikos festivalis, sutraukiantis žymius menininkus iš viso pasaulio. https://www.zamek-lancut.pl/pl/

Varšuvos karališkųjų Lazienkų muziejus – tai klasicizmo architektūra ir senoviniai sodai. Muziejus siekia parodyti Lenkijos istoriją ir kultūrą, pabrėžti jos ryšius su pasaulio istorija ir kultūra, skleisti žinias apie Karališkųjų Lazienkų istoriją, ypač apie karaliaus Stanislovo Augusto dailės kolekciją. Šis muziejus yra tarptautinio projekto „Pasaulio sodai“ organizatorius, siekia populiarinti išskirtinius viso pasaulio istorinius sodus bei muziejus. Kartu su tarptautiniais partneriais vykdo projektus parko ir istorinių sodų erdvėse, tęsia ilgametį parodų projektą „Vieno paveikslo paroda“, leidžiantį pademonstruoti išskirtinius kūrinius iš pasaulinių kolekcijų. https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl

Vilanovo karaliaus Jono Sobieskio rūmų muziejus rūpinasi atminties apie Joną Sobieskį ir Stanislovą Kostką Potockį išsaugojimu. Atskleisdamas ją lankytojams, skleidžia žinią apie šių abiejų globėjų laikus, kultivuoja senosios Lenkijos tradicijas, ugdo pilietines vertybes ir patriotinę atsakomybę už tautinį kultūros ir gamtos paveldą. Kartu su ICOM aktyviai dalyvauja kuriant kultūros paveldo apsaugos procedūras ir skatina kultūros institucijų atsakomybę už socialinę aplinką bei peizažą. Remia kultūrinę diplomatiją, organizuoja parodas ir seminarus, skirtus senosios Lenkijos istorijai ir kultūrai, leidžia kultūros ir mokslo populiarinimo knygas užsienio kalbomis, užsiima istorine rekonstrukcija, pavyzdžiui, kulinarijos, kurią mielai naudoja Lenkijos diplomatijos bei kultūros įstaigos užsienyje. https://www.wilanow-palac.pl/

Varšuvos karalių pilis yra sena Abiejų Tautų Respublikos karalių rezidencija ir Seimo būstinė. Joje sukaupta viena vertingiausių dailės kūrinių kolekcijų Lenkijoje, galinti didžiuotis Rembrandto, Canaletti, Bacciarellio ir Matejkos darbais. Turtingai įrengti interjerai perkelia lankytojus į Jogailaičių, Vazų, Saksų ir karaliaus Stanislovo Augusto laikus. Įstaiga vykdo tarptautinius muziejinius projektus, organizuoja stažuotes bei paskaitas tema „Prie karaliaus stalo“, lydimas istorinių patiekalų degustacijų. https://www.zamek-krolewski.pl/

Vavelio karalių pilis, įkurta Krokuvoje, senojoje Lenkijos sostinėje, nuo amžių buvo karalių rezidencija ir Lenkijos valstybingumo simbolis. Savo rinkiniuose ji turi vertingų tapybos, grafikos darbų, skulptūrų, gobelenų, juvelyrinių dirbinių, karybos eksponatų, porceliano ir baldų kolekcijų. Menėse eksponuojami arasai iš karaliaus Žygimanto Augusto kolekcijos bei nuostabūs renesanso italų tapybos darbai iš Lanckoronskių kolekcijos. Rinkiniai demonstruojami keliose nuolatinėse pilies bei plenerų ekspozicijose. Pilyje rengiamos parodos, vykdoma edukacinė ir restauravimo veikla. Muziejus jau daug metų atlieka mokslinius bendro su senosios Respublikos vakariniais kresais kultūrinio paveldo tyrimus ir pristatymą. https://wawel.krakow.pl/

Varšuvos nacionalinis Technikos muziejus (NMT)
yra didžiausia Lenkijos techninės muziejininkystės institucija. NMT siekia išsaugoti ateities kartoms materialius Lenkijos technikos raidos liudininkus, siekiančius dar valstybės ištakas. Įstaiga stengiasi išsamiai ir nešališkai aprašyti technikos pažangą lydinčius įvykius bei pristatyti amžininkams lenkų techninės pažangos raidos kelią. Be kitų vertingų eksponatų, mašinų, įrangos nuotraukų bei brėžinių, galima išvysti šifravimo mašiną „Enigma“ ar maršalo Józefo Piłsudskio kadilaką. Muziejus organizuoja dirbtuves „Susitikimai su technikos istorija“. http://nmt.waw.pl/

Šlionsko Piastų muziejus Bžege domisi Šlionsko Piastų  tematika ir Piastų tradicijomis Šlionsko žemės istorinėje erdvėje, kaupia objektus, susijusius su Bžego miesto ir krašto praeitimi. Rengia parodas, organizuoja edukacinius užsiėmimus ir dirbtuves vaikams, jaunimui, studentams ir senjorams. Dirbtuvės padeda įgyti ir gilinti žinias apie miesto istoriją, Šlionsko Piastų laikus, istorinius šaltinius, interpretuoti gotikinio, renesansinio ir barokinio meno kūrinius, artimiau susipažinti su muziejaus kolekcija. http://zamek.brzeg.pl/

Alfo Kowalskio Mendzyžečo krašto muziejus pristato didžiausią Lenkijoje karstinių portretų, inskripcijų ir herbų lentų iš  XVII ir XVIII a. kolekciją. Svarbiausias muziejaus uždavinys yra kaupti ir tirti senienas bei dokumentus, susijusius su Mendzyžečo krašto bei senojo Lenkijos, Brandenburgo ir Šlionsko pasienio technika, menu ir archeologija bei šiems kraštams būdingomis senosiomis lenkiškomis laidojimo apeigomis. Čia pagal projekto „Comenius“ programą organizuojamos tarptautinės dirbtuvės, skirtos daugiakultūriam Lenkijos, Brandenburgo ir Šlionsko pasieniui. http://www.muzeum-miedzyrzecz.pl/

Gdansko nacionalinis jūros muziejus (NMM) kaupia, restauruoja ir skaitmenizuoja eksponatus, susijusius su laivyba, valčių gamyba, laivų statyba, marinistine tapyba, žvejyba, bei skleidžia žinias apie Lenkijos jūrinę istoriją. Atlieka jūrų archeologijos, restauravimo, skaitmeninės dokumentacijos ir paminklų rekonstrukcijos mokslinius tyrimus. Dalyvauja Baltijos regiono kultūros paveldo komiteto (Baltic Region Heritage Committee) veikloje. Aktyviai bendradarbiauja su kitų Baltijos šalių jūros muziejais. Vykdo tarptautinius projektus: „Baltic Sea Region Integrated Maritime Cultural Heritage Management“ (BALCTICRIM), susitelkiant į Baltijos jūros teritorijos planavimą, arba „Navis I“ bei „Navis II“, turinčius apdoroti duomenis apie senovinių valčių gamybos ir ankstyvųjų viduramžių uostų paminklus. https://www.nmm.pl/

Lodzės dailės muziejus (MSL) įvairiuose kontekstuose pristato kolekcijose sukauptus darbus, populiarina pažangius meninius reiškinius, stiprina meno kaip pamatinio visuomenės gyvenimo elemento vaidmenį. Svarbiausia šio muziejaus misija yra kaupti, restauruoti ir aprašyti rinkinius, organizuoti meninius renginius bei plačiąją mokslo, edukacijos ir populiarinimo veiklą. Muziejų sieja artimas ryšys su avangardo istorija, todėl ypatingą dėmesį jis skiria pažangių meno reiškinių sklaidai bei bendradarbiavimui su kūrėjais. Dalyvavo tarptautiniame projekte „Kūrybingi archyvai: Lodzė – Londonas“, kurio tikslas buvo įsijungti į diskursą apie šiuolaikinius archyvų atvėrimo metodus bei pasidalinti patirtimi apie dailės kūrybą lydintį artefaktų skaitmenizavimą ir archyvavimą. https://msl.org.pl/

Varšuvos šiuolaikinio meno muziejus tyrinėja naujausią meną ir kaupia dailės kūrinių kolekciją. Muziejaus kuriama šiuolaikinės dailės kolekcija yra dinamiškų reiškinių ir procesų, vykstančių tiek lokaliai, tiek globaliai, įamžinimas. Čia kuriama erdvė susitikimams, tarpusavio įkvėpimui ir refleksijai, peržengiantiems meno ribas, bet visuomet randantiems jame įkvėpimo. Muziejus organizuoja parodas, publikacijas, edukacines ir tyrimų programas. Jis priklauso grupei L’Internationale – federacijai institucijų, užsiimančių šiuolaikine daile.  Kaip šios federacijos narys bendradarbiauja su panašios pakraipos muziejais ir kitomis Europos įstaigomis. https://artmuseum.pl/pl

Zachentos nacionalinė dailės galerija siekia skleisti žinias apie šiuolaikinį meną kaip būtiną kultūrinio ir visuomeninio gyvenimo elementą. Ji yra daugybės laikinų parodų organizatorė. Daugiau nei šimtą metų turinčiose jos salėse savo darbus eksponavo žymiausi Lenkijos ir užsienio menininkai: Marlene Dumas, Zbigniew Libery, Tadeusz Kantor, Yayoi Kusamy, Wilhelm Sasnal. Zachentos galerijos uždavinys – globoti ir organizuoti Lenkijos paviljonus Venecijos meno bienalėje ir Architektūros bienalėje – vienuose svarbiausių pasaulio menų festivalių. Taip pat galerija vykdo edukacinę veiklą, skirtą tiek vaikams bei jaunimui, tiek ir suaugusiesiems, leidžia knygas apie šiuolaikinę dailę, kaupia informaciją apie Lenkijos meno gyvenimą po 1945 metų. https://zacheta.art.pl/p

Józefo Piłsudskio muziejaus Sulejuvkoje misija – atverti Maršalo asmenybę bei skleisti jo vertybes: nacionalinį pasididžiavimą, patriotinę laikyseną, atsidavimą darbui šalies labui, pagarbą tradicijoms. Ši įstaiga įkūrė Józefo Piłsudskio muziejaus Sulejuvkoje Jaunimo tarybą – pirmąją Lenkijoje muziejaus patariamąjį organą, sudarytą iš jaunų žmonių, padedantį suprasti jaunųjų lankytojų poreikius kultūros institucijose, kurti savo projektus pasitelkus muziejaus išteklius. Institucija organizuoja „Dviejų kultūrų dialogą“, kasmetinę mokslinę konferenciją, vykstančią Ukrainoje, Kremenece. Maršalo 150 gimimo metinių proga muziejus surengė užsienyje eksponuotą parodą „Lenkijos ir Europos valdžios vyras“. https://muzeumpilsudski.pl/

Jono Pauliaus II ir primo Wyszyńskio muziejus skleidžia žinią apie Karolio Wojtyłos ir Stefano Wyszyńskio asmenybes. Muziejus disponuoja šių nepaprastų žmonių pasakojimais apie savo vaikystę, šeimas, pašaukimą ir kelią su bažnyčia. Eksponuojamų citatų ir filmuotos medžiagos dėka juos matome ne tik kaip bažnyčios hierarchus, bet ir kaip gyvus mokytojus. Jų santykis su abu ištikusiomis šeimos tragedijomis, reakcija į baisius istorijos įvykius ir požiūris į persekiotojus įkvepia savo universalumu. Muziejus užmezgė santykius su Italijos muziejais ir mokslo tyrimo centrais, organizuoja tarptautines studijų viešnages. https://mt514.pl/

Gdansko II pasaulinio karo muziejus kaupia ir eksponuoja rinkinius apie II pasaulinio karo istoriją, ypatingą dėmesį skiria jo pradžios vietai – Lenkijai. Jis užsiima parodų organizavimo, populiarinimo, edukacine ir leidybine veikla. Siekia formuoti istorinį naratyvą, kurio dėka II pasaulinis karas galėtų būti pamatytas naujoje šviesoje, iš lenkų ir Lenkijos perspektyvos, atsižvelgiant į to meto didžiąją politiką, o didžiausias jo dėmesys tenka žmonėms,  gyvenusiems tuometinėje karo realybėje ir dviejų totalitarinių režimų okupuotoje Lenkijoje. Į muziejaus regos lauką patenka ir kitų tautų, įtrauktų į šį didžiausią XX amžiaus ginkluotą konfliktą, likimas. Jis vykdo tarptautinius parodų, edukacinius ir kultūrinius projektus, kuriems galima priskirti „Milijoną iš už vandenyno“, tarptautinę konferenciją „World Battlefield Museums Forum“ bei vaikų ir jaunimo išvykas į užsienį „Keičiant perspektyvą“. https://muzeum1939.pl/

Markovos Ulmų šeimos vardo žydus II pasaulinio karo metu gelbėjusių lenkų muziejus siekia saugoti atmintį apie didvyrius lenkus, vokiečių okupacijos metu padėjusius žydams, rizikavusius savo ir savo šeimų gyvybe. Taip pat rodo lenkų ir žydų santykius Holokausto laikais bei skleidžia žinią apie Ulmų giminės iš Markovos likimą. Tai pirmasis Lenkijos muziejus,  kurio tema yra žydų gyventojų gelbėjimas okupuotose Lenkijos žemėse. Muziejus organizuoja tarptautines studijų keliones, kilnojamąsias parodas, skirtas žydus gelbėjusiems lenkams, Holokausto tragedijai ir lenkų bei žydų santykiams. https://muzeumulmow.pl/pl/

Valstybinis „Auschwitz-Birkenau“ muziejus Osvencimekaupia išlikusių Aušvico koncentracijos stovyklos daiktų bei susijusių archyvinių dokumentų rinkinius, saugo buvusios stovyklos teritoriją bei atveria KS „Auschwitz“ istoriją būsimoms kartoms. Buvusios nacistinės Vokietijos koncentracijos ir naikinimo stovyklos teritorija įtraukta į UNESCO pasaulio kultūros ir gamtos paveldo objektų sąrašą.  Muziejuje veikia Tarptautinis edukacijos apie Aušvicą ir Holokaustą centras (MCEAH), bendradarbiaujantis su daugybe viso pasaulio institucijų. Muziejus vykdo tarptautinius, tarpkultūrinius ir tarpreliginius projektus, susijusius su edukacija, atminties įamžinimu, mokslo tyrimais ir archyvinėmis užklausomis. Plačios muziejaus veiklos pavyzdys yra Tarptautinė vasaros akademija, kurioje dalyvauja mokytojai ir edukatoriai iš viso pasaulio.  http://www.auschwitz.org/

Majdaneko valstybės muziejus Liubline yra vienintelis pasaulyje martirologinis muziejus, jis buvo įkurtas dar nepasibaigus II pasauliniam karui. Muziejus saugo trijų vokiečių vykdytų žudynių vietų – koncentracijos stovyklos Majdaneke ir naikinimo stovyklų Belžece bei Sobibore – liekanas. Ypatingą dėmesį skiria istorinei edukacijai apie vokiečių okupaciją Liublino krašte. Edukacinė muziejaus veikla remiasi aktyviu istorijos realioje vietovėje pažinimu. Ji apima specializuotas susitikimų ir dirbtuvių programas, istorines dirbtuves jaunimui, stažuotes suaugusiems bei tarptautinius edukacinius istorinius projektus. Tarptautinės veiklos pavyzdžiu galėtų tarnauti šios įstaigos bendradarbiavimas su Friedricho von Bodelschwingho iš Bielefeldo Bethelio mokyklomis. http://www.majdanek.eu/pl

Štuthofo muziejus Štutove įkurtas buvusios Štuthofo koncentracijos stovyklos vietoje. Muziejaus darbuotojai saugo atmintį apie nusikaltimus ir tūkstančių aukų kančias. Rūpinantis išsaugoti kultūros paveldą organizuojama ir edukacinė, populiarinimo, parodų rengimo, mokslo tiriamoji veikla. Ši įstaiga vykdo programą „Lenkų likimai vokiečių koncentracijos stovyklose Vakarų Europoje“, kaupia dokumentus ir kitus eksponatus, susijusius su tragiškais tautiečių likimais kitų Vakarų Europos šalių koncentracijos stovyklose. Taip pat muziejus organizuoja periodines konferencijas bei šalies ir užsienio muziejininkų susitikimus „Atminties forumas“. http://stutthof.org/

Lenkijos žydų istorijos muziejus „Polin“ rodo ilgaamžę Lenkijos žydų istoriją. Muziejus siekia sugrąžinti ir išsaugoti atmintį apie Lenkijoje gyvenusius žydus, tarnauti atvirumo, tolerancijos, tiesos idėjoms, kurti tarpusavio supratimą ir pagarbą tarp lenkų ir žydų, kitų Europos ir pasaulio tautų. Organizuoja daug parodų, vykdo edukacinę veiklą. Gali pasigirti įvairiapusiu tarptautiniu bendradarbiavimu, kurio dėka surengė laikinąją parodą „Rizikuodami gyvybe. Lenkai, gelbėję žydus per Holokaustą“, išverstą į dešimt kalbų. Viena iš MHŻ programų yra „Global Education Outreach Program (GEOP), kurios dėka rengiami tarptautiniai moksliniai seminarai, konferencijos ir pranešimai. https://polin.pl/pl

Varšuvos Emanuelio Ringelblumo žydų istorijos institutas (ŻIH) tyrinėja nuo amžių Lenkijoje ir Rytų bei Vidurio Europoje gyvenusių žydų istoriją. Atsižvelgdamas į ypatingą simbolinį Ringenblumo darbų pobūdį, ŻIH savo ypatinga misija laiko plačius   lenkų ir tarptautinės akademinės aplinkos žydų istorijos, kultūros ir paveldo tyrimus ir jų populiarinimą už centro ribų. ŻIH rūpinasi visos Lenkijos žydų kultūros paveldu bei dokumentacija. Kaupia didžiausią Lenkijoje judaistikos biblioteką. Institutas bendradarbiauja su tarptautiniais žydų istorijos tyrimų centrais, saugo atmintį apie Šoa, suteikia galimybę vesti integruotas edukacines programas bei leistis į gilesnį bendradarbiavimą su užsienio mokslo centrais. http://www.jhi.pl/