Lenkų kaip užsienio kalbos sertifikavimo egzaminai

2022 m. Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas prisijungė prie elitinės centrų, turinčių teisę vykdyti sertifikavimo egzaminus, grupės.

Lenkų kaip užsienio kalbos sertifikatas – vienintelis Lenkijoje pripažįstamas dokumentas, patvirtinantis lenkų kalbos mokėjimą. Egzaminą laiko asmenys, norintys dokumentuoti savo lenkų kalbos mokėjimo lygį. Sertifikatas – tai dokumentas, kurį stengiasi gauti ne tik užsieniečiai, siekiantys Lenkijos pilietybės, bet ir būsimi Lenkijos aukštųjų mokyklų studentai bei žmonės, norintys dirbti Lenkijoje. Taip pat sertifikatu pasirūpina ir užsienyje gyvenantys lenkai, kurie pasaulinėje darbo rinkoje lenkų kalbą laiko dideliu privalumu. Vis dažniau kalbos mokėjimo sertifikato reikalaujama iš Lenkijoje įsidarbinančių užsieniečių, kuriems darbe teks vartotį lenkų kalbą, pvz., sveikatos apsaugos ar valstybinėse institucijose. Be to, sertifikatą įsigyja Lenkijoje studijuojantys užsienio studentai bei užsieniečiai, norintys patekti į Lenkijos aukštąsias mokyklas. Turintiems sertifikatą ir planuojantiems tęsti mokslus Lenkijoje prieš studijas nereikia lankyti paruošiamųjų kalbos kursų.

Per 2023 metais planuojamas vykdyti egzaminų sesijas norintieji turės galimybę gauti sertifikatą, patvirtinantį lenkų kalbos mokėjimą B1, B2, C1 ar C2 lygiu. Srtifikavimo egzaminas atitinka Bendrųjų Europos kalbų metmenų gaires (https://europa.eu/europass/pl/common-european-framework-reference-language-skills). Per egzaminą bus tikrinami ir vertinami pagrindiniai kalbos įgūdžiai: klausymosi supratimas, gramatinis teisingumas, rašytinių tekstų supratimas, rašymas ir kalbėjimas. Egzaminą sudaro dvi dalys: raštu ir žodžiu. Egzaminą gali laikyti bet kuris suaugęs asmuo (egzamino dieną sulaukęs 18 metų), kuris yra užsienietis arba Lenkijos pilietis, nuolat gyvenantis užsienyje (turintis dokumentą, patvirtinantį užsienio adresą). Nepilnamečiai (14–17 metų) taip pat gali laikyti egzaminą, jei turi raštišką tėvų ar globėjų sutikimą.

Daugiau informacijos: https://www.flf.vu.lt/lenku-kalbos-sertifikacija

https://europa.eu/europass/pl/common-european-framework-reference-language-skills