Lenkijos institutas Vilniuje lenkų kalbos kursus rengia nuo pat savo veiklos pradžios 1996-aisiais. Metais anksčiau tokius kursus organizavo Lenkijos Respublikos ambasada Lietuvoje. Nuo pat pradžių susidomėjimas jais išlieka didelis – kaskart atsiranda 45–60 norinčiųjų. 
Kursų trukmė – 3 mėnesiai (vienas semestras). Nors dalis klausytojų nusprendžia kursus lankyti tik vieną semestrą, daugelis į juos atėjusiųjų tęsia mokslus toliau. Tie, kurie pradeda mokytis rudenį (rugsėjo viduryje) ir dar nori mokytis, gali tai padaryti žiemą (sausio pabaigoje). O kursų lankytojai, pradėję mokslus žiemą, gali juos tęsti rudenį. Dažnai nutinka taip, kad klausytojai (pažengusiųjų grupėje) lanko kursus 3, 4 ir net 5 semestrus. Šie žmonės nori patobulinti savo bendravimo įgūdžius, taip pat geriau pažinti lenkų kultūrą. 
Daugelis pasirenka pradėti lenkų kalbos mokytis nuo pagrindų. Norėdami patenkinti šį poreikį, renkame kelias pradedančiųjų grupes. Šių grupių dėstytojai daugiausiai dėmesio skiria lenkų kalbos pagrindams – gramatikai, tarimui ir rašybai. Kursų programa sudaryta remiantis tarptautine lenkų kalbos mokymo programa (A1 lygis). 
Pažengusiųjų grupėse klausytojai tobulina savo gramatikos žinias, rašybos, skaitymo ir kalbėjimo įgūdžius. Jose besimokantys taip pat susipažįsta su lenkų kultūra, istorija ir tradicijomis (B2–C1 lygiai). 
Lenkų kalbos kursus veda Vilniaus universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto polonistikos centruose bei Lenkijos aukštosiose mokyklose dirbantys dėstytojai. Visi jie – daug patirties vedant kursus turintys kvalifikuoti specialistai. Dažno kursų klausytojo nuomone, dėstytojai yra profesionalūs, nepaprastai įsitraukę ir sugebantys prisitaikyti prie kursų klausytojų poreikių.  
Pastaraisiais metais pastebima tendencija, kad didžioji dalis klausytojų lenkų kalbos mokytis nusprendžia dėl jos paklausos darbo rinkoje ir poreikio bendraujant su partneriais iš Lenkijos. Daugeliui lenkų kalba praverčia, o kartais net yra būtina dirbant ar studijuojant. Lenkų kultūra ir literatūra besidomintiems žmonėms, kurie moka lenkų kalbą, atsiveria daug platesnės šių sričių pažinimo galimybės. Kursų klausytojų amžius labai įvairus – nuo 20 iki 60 metų. Vis dėlto didžiąją jų dalį sudaro asmenys iki 40 metų. Tarp jų pasitaiko ir vyresnių klasių mokinių, retkarčiais ir jaunesnių vaikų.  
Užsiėmimai vyksta du kartus per savaitę (2 x 1,5 val.). Kursai mokami, o už juos surinkti pinigai skiriami dėstytojų honorarams ir reikalingai mokomajai medžiagai. Vieno semestro kaina – 190 eurų, moksleiviams ir studentams – 170 eurų. Šį semestrą visi užsiėmimai vyks nuotoliniu būdu. Semestro trukmė – 50 akademinių valandų (bendrai užsiėmimai vyks apie 3 mėnesius). Norintieji mokytis lenkų kalbos gali pradėti mokytis nuo A1 lygio arba tęsti mokslą A1.2, A2, B1 bei B2 lygių grupėse: 

  • A1 pirmadieniais ir trečiadieniais 17:30 val. bei antradieniais ir ketvirtadieniais 17:30 val.
  • A1.2 pirmadieniais ir trečiadieniais 17:30 val.
  • A2 antradieniais ir ketvirtadieniais 18:00 val.
  • B1 pirmadieniais ir trečiadieniais 18:00 val.
  • B2 antradieniais ir ketvirtadieniais 17:30 val.

 

 

Užsiėmimai prasidės rugsėjo 18 d. Registruotis ir užduoti rūpimus klausimus galite el. paštu anna.krawczyk@instytutpolski.pl (laiško temoje parašykite LENKŲ KALBOS KURSAI) arba telefonu +370 5 232 9776.