Lenkų kalbos vadovėlis – podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”

Lenkijos istorija (parengė institucija – Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG)) 

e-vadovėliai (parengė Lenkijos nacionalinio švietimo ministerija)