Polski.info tai nemokama daugiakalbė svetainė mokytis lenkų kalbos A1 ir A2 lygiu. Svetainė yra prieinama 11 kalbomis, tarp jų ir lietuvių. Tai yra pirma lenkų kalbos internetinė mokymosi priemonė visiškai pritaikyta lietuviakalbiam vartotojui.
Svetainėje polski.info galima rasti:

  • 42 pamokas su dialogais aktualiomis kasdienėmis temomis (su vertimu į lietuvių kalbą)
  • Interaktyvius pratimus, padedančius įtvirtinti naują leksiką ir gramatikos taisykles
  • Lenkų kalbos gramatikos vadovą
  • Įvadinį lenkų kalbos fonetikos kursą su pratimais
  • Pagrindinį lenkų-lietuvių žodyną su žodžių tarimo įrašais
  • Bendravimo ir socialinių tinklų priemones

Šiuo metu yra rengiamas B1 kursas. Projekto vykdymą koordinuoja Krokuvos pedagoginis universitetas, o vienas iš projekto partnerių yra Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija. Projektą finansuoja Europos komisija.
Daugiau informacijos: www.polski.info
facebook.com/polski.info

 

_______________________________________________________________________________________________

Lenkų kalbos vadovėlis – podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”

Lenkijos istorija (parengė institucija – Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG)) 

e-vadovėliai (parengė Lenkijos nacionalinio švietimo ministerija)