Adomo Mickevičiaus instituto (AMI) svarbiausia užduotis yra skleisti pasaulyje lenkų kultūrą. Tuo tikslu yra inicijuojami tarptautiniai mainai tarp Lenkijos ir užsienio kultūros institucijų, rengiami bendri meno renginiai, organizuojami pažintiniai vizitai ir užtikrinamas lenkų menininkų aktyvus dalyvavimas tarptautinėje kultūros mainų sferoje. Savo tikslams realizuoti institutas naudoja įvairias priemones, vykdydamas veiklą offline režime (parodos, spektakliai, filmų peržiūros, koncertai, dalyvavimas festivaliuose) ir internete.
Bendradarbiaujant su prestižinėmis užsienio institucijomis ir realizuojant projektus, institutui pavyko pasiekti 60 milijonų užsienio auditoriją 6 žemynuose ir 70 šalių, tame tarpe Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, Rusijoje, Izraelyje, Vokietijoje, Turkijoje, JAV, Kanadoje, Australijoje, Ukrainoje, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Vengrijoje, Čekijoje, taip pat Kinijoje, Japonijoje ir Korėjoje. https://iam.pl/pl  https://iam.pl/en
Adomo Mickevičiaus instituto sukurtas ir valdomas portalas Culture.pl yra kasdien atnaujinama svetainė, informuojanti apie Lenkijos kultūrą. Be informacijos apie Lenkijoje ir visame pasaulyje organizuojamus renginius, čia galima rasti daugybę menininkų profilių, apžvalgų, esė, aprašymų bei daug informacijos apie kultūros įstaigas. Naujienas portale galima skaityti lenkų, anglų ir rusų kalbomis, taip pat yra straipsnių Azijos kalbomis: kinų, japonų ir korėjiečių.  (PL: https://culture.pl/pl EN: https://culture.pl/en RUS: https://culture.pl/ru
JAP: https://culture.pl/jp/topic/asia KOR: https://culture.pl/kr/topic/asia
CHN: https://culture.pl/zht/topic/asia)

Tarptinio kultūros centro Krokuvoje  (TKC) veikla siejama su istorija, meno istorija ir architektūra, atminties fenomenu, kultūros paveldo apsauga ir visais su jo valdymu susijusiais aspektais. Įsijungdamas į tarptautines diskusijas dėl paveldo ir jo vaidmens šiuolaikiniame pasaulyje bei plėtodamas ryšius, TKC vykdo savo misiją siekdamas sustiprinti Lenkijos, kaip tarptautinės bendruomenės aktyvios narės (UNESCO, V4, Barselonos proceso, Berlyno proceso) ir svarbaus kultūrinio ir intelektualinio bendradarbiavimo partnerio, pozicijas. TKC aktyviai rengia parodas bei tarptautinius vasaros kursus bendradarbiaudamas su partneriais iš Europos ir JAV. Jis vykdo „Thesaurus Poloniae“ stipendijų programą, skirtą užsienio mokslininkams, tyrinėjantiems Lenkijos Respublikos ir Vidurio Europos kultūrą, istoriją ir daugiakultūrinį paveldą. Be to, jis organizuoja kultūros paveldo vadybos antrosios pakopos studijas „Paveldo akademija“. TKC taip pat vykdo plačią leidybos veiklą, to pavyzdys yra lenkų ir anglų kalbomis leidžiamas tarpdisciplininis žurnalas „Herito. Paveldas, kultūra ir dabartis“. Centras taip pat yra mokslo populiarinamos internetinės enciklopedijos „Lenkų Peterburgas“ (www.polskipetersburg.pl ) leidėjas, o TKC bibliotekoje yra daug mokslinės literatūros leidinių skirtų kultūros paveldui. https://mck.krakow.pl/

Nacionalinis  Fryderyko Chopino institutas (NFCI) yra didžiausias Chopino centras pasaulyje, kuris išsamiai ir visapusiškai reklamuoja, saugo, tyrinėja ir platina Fryderyko Chopino paveldą.  Daugialypė ir įvairiapusė instituto veikla atspindi kompozitoriaus kūrybą bei likimą – turtingą, nevienareikšmį, tampanti iššūkiu kitoms, sužavėtoms jo muzika ir asmenybe klausytojų, atlikėjų bei mokslininkų kartoms. NFCI rengia vieną seniausių ir prestižiškiausių muzikos konkursų pasaulyje Tarptautinį Fryderyko Chopino pianistų konkursą bei yra Tarptautinio muzikinio festivalio Chopinas ir jo Europa“ iniciatorius. Be to, institutas bendradarbiauja su pasaulyje vykstančiais Chopino konkursais pagal konkurso organizatorių sukurtą susitarimo ir bendradarbiavimo platformą – Chopin. Competitions  http://pl.chopin.nifc.pl/institute/

Knygos instituto (KI) pagrindinis tikslas – pristatyti lenkų literatūrą pasaulyje ir populiarinti knygas ir skaitymą šalyje. Veikdamas užsienio rinkose, Knygos institutas informuoja, skatina ir ragina lenkų literatūros vertėjus versti lenkiškas knygas, užsienio leidėjus – leisti jų vertimus, o įdomiausių literatūros renginių organizatorius – įtraukti lenkų rašytojus į savo programą. Institutas vykdo vertimo programą „Program Translatorski © Poland“ bei organizuoja lenkiškus stendus tarptautinėse knygų mugėse. Institutas kasmet skiria premiją „Transatlantyk“ žymiam lenkų literatūros populiarintojui užsienyje. https://instytutksiazki.pl/

Lenkijos nacionalinė filmoteka – Audiovizualinis institutas (FINA) skaitmenina, kaupia, atkuria ir populiarina Lenkijos garso ir vaizdo paveldą bei viešina vertingiausius kino kūrinius. Be to, dalindamasis archyvais, jis yra tarptautinių projektų, platinančių skaitmeninių kolekcijų archyvus, partneris. FINA savo rinkiniuose turi visus išlikusius lenkų kinematografijos laimėjimus, įskaitant unikalią prieškario filmų kolekciją. Institutas specializuojasi filmų atkūrime ir restauravime bei naujos audiovizualinės medžiagos (filmų, radijo ir televizijos laidų bei kino ir muzikos leidinių) koprodiusavime. Tai pirmas filmų archyvas Europoje, įdiegęs pilną techninį 4K technologijos taką. Jis turi plataus spektro įrengimus ir programinę įrangą, pritaikytą visiems kino formatams, naudojamiems profesionalioje ir mėgėjiškoje lenkų kinematografijoje. https://fina.gov.pl/

Varšuvos muzikos ir šokio institutas (MŠI) remia profesionalius muzikantus, šokėjus ir meno institucijas. Jis siekia plėtoti profesionalią muzikos ir šokio aplinką Lenkijoje, organizuodamas „Lenkijos muzikos ir šokių kongresą“ bei kitus renginius. Taip pat organizuoja šokių ir muzikos profesionalams skirtas temines konferencijas, mokymus bei seminarus. MŠI sudaro specializuotas ataskaitas ir ekspertizes bei keičiasi informacija ir dalijasi patirtimi su nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis. https://imit.org.pl/

Zbigniewo Raszewskio teatro instituto (TI) veikla susijusi su Lenkijos teatro gyvenimo dokumentavimu, reklama ir pristatymu. Institutas remia viešas diskusijas apie šiuolaikinį lenkų teatrą, praplečia jį lydinčių mokslinių refleksijų perspektyvas, vykdo mokslinę ir edukacinę veiklą. Taip pat plėtoja savo ilgalaikius ir daugialypius tarptautinius ir tarpvalstybinius projektus, kuriuose bendradarbiauja tyrėjai ir menininkai, besidomintys Vidurio ir Rytų Europos teatru. Turi didžiausią teminį archyvą Lenkijoje, kuriame kaupiama šiuolaikinio teatro dokumentacija. Institutas administruoja didžiausią tinklalapį, skirtą Lenkijos teatrui (www.eteatr.pl), leidžia lenkų-anglų mokslo žurnalą (www.polishtheatrejournal.com) ir internetinę Lenkijos teatro enciklopediją. https://www.instytut-teatralny.pl/

Lenkijos istorijos muziejus Varšuvoje (LIM) pristato svarbiausias Lenkijos – valstybės ir tautos – istorijos gijas, ypač akcentuodamas parlamentinių tradicijų, institucijų ir pilietinių judėjimų, kovos už laisvę ir nepriklausomybę temą. Muziejus aktyviai formuoja tarptautinį Lenkijos įvaizdį, įdomiai ir suprantamai pristatydamas Lenkijos istoriją bei kultūrą užsieniečiams. Dėl šios priežasties jis dalyvauja tarptautiniame dialoge, ypatingą dėmesį skirdamas kaimyninėms šalims. Institutas vykdo savo misiją atvirai skatindamas kuo platesnį kultūros paveldo ir mokslinių išteklių prieinamumą, kad būtų galima panaudoti jų skaitmeninį potencialą. LIM yra plebiscito „Metų istorinis įvykis“, kurio tikslas – pagerbti įdomiausių istorinių renginių organizatorius, kūrėjus ir iniciatorius, rengėjas. https://muzhp.pl/pl

Nacionalinis kultūros centras (NKC) inicijuoja ir vykdo daugybę veiklų, skirtų lenkų kultūros plėtrai ir pristatymui. Jis vykdo švietimo, mokymo ir mokslinių tyrimų veiklą. Skiria stipendijas, dotacijas kultūros projektams. Centrui priklauso galerija „Kordegarda“. NKC taip pat įgyvendina didelius ciklinius projektus, kuriuose dalyvauja kultūros kūrėjai ir menininkai iš Vidurio ir Rytų Europos regiono. NKC veiklos pavyzdys yra festivalis „Kultūros Rytai“, kurio tikslas – kultūrinis rytų Lenkijos miestų bendradarbiavimas su Rytų partnerystės šalimis bei festivalis „Eufonie“ – Tarptautinis Vidurio ir Rytų Europos muzikos festivalis, kuriame skamba su regioninės bendruomenės tradicijomis susijusi,  skirtingų laikotarpių ir stilių muzika. https://www.nck.pl/

Nacionalinis architektūros ir urbanistikos institutas (NAUI) yra skirtas kelti visuomenės sąmoningumą, skatinti architektūros ir miesto kultūrą ir stengtis išsaugoti XX amžiaus nacionalinį architektūros paveldą. Be to, NAUI vykdo mokslinių tyrimų, švietimo veiklą, rengia parodas, užsiima leidyba. Viena pagrindinių instituto misijų yra nuolatinis bendradarbiavimas su architektais, vietos valdžios institucijomis ir viešųjų erdvių vartotojais siekiant pagerinti jų kokybę, subalansuoti plėtrą bei suderinti projektavimo ir planavimo procesus. https://niaiu.pl/

Nacionalinis paveldo institutas (NPI) yra Lenkijos paveldo propaguotojas
šalyje ir pasaulyje. Kaupia ir skleidžia mokslo žinias apie paveldą, formuoja visuomenės supratimą apie kultūros paveldo vertę ir išsaugojimą. Jis taip pat išduoda ekspertizes ir išvadas dėl veiklos, susijusios su kultūros paminklais, taip pat analizuoja ir stebi paveldui iškylančias grėsmes.
NPI bendradarbiauja su tarptautinėmis institucijomis ir organizacijomis (įskaitant UNESCO), siekiančiomis išsaugoti nacionalinį paveldą. Be to, jis koordinuoja kultūros paminklo pripažinimo istoriniu paminklu procesą bei Lenkijos teritorijoje koordinuoja didžiausią Europoje socialinį ir edukacinį projektą „Europos paveldo dienos“ – bendrą Europos Tarybos ir Europos Sąjungos iniciatyvą dėl kultūros paminklų pristatymo. https://www.nid.pl/pl/

Nacionalinis muziejininkystės ir kolekcijų apsaugos institutas (NMKAI) renka ir skleidžia žinias apie muziejus ir eksponatus, taip pat kuria muziejų ir kolekcijų apsaugos standartus. Be to, jis dalyvauja nustatant plėtros kryptis Lenkijos muziejų valdymo srityje ir praneša apie naujausias pasaulio muziejų plėtros tendencijas. Jis taip pat užsiima Lenkijos muziejų svarbiausių pasiekimų populiarinimu tarptautinėje arenoje. NMKAI vykdo leidybinę veiklą bei muziejų darbuotojams organizuoja profesinės kvalifikacijos tobulinimo mokymus. https://www.nimoz.pl/

Nacionalinis lenkų kultūros paveldo užsienyje institutas POLONIKA daugiausia dėmesio skiria Lenkijos kultūros paveldo tyrimams, apsaugai ir populiarinimui užsienyje. Įgyvendinti restauravimo, mokslinių tyrimų ir švietimo projektai daro įtaką materialinio kultūros paveldo išsaugojimui ir visuomenės supratimui apie jį, kaip Europos ir pasaulio svarbią kultūros paveldo dalį, bei nacionalinį identitetą formuojančio elemento svarbos didinimui. Tarptautinio bendradarbiavimo pavyzdys yra bendro kultūros paveldo apsauga Lvove. https://polonika.pl/

Lenkijos kino meno institutas (LKMI) skleidžia žinias apie lenkų kiną pasaulyje. Institutas įgyvendina tarptautinį bendradarbiavimą kino srityje, visų pirma siekdamas inicijuoti bendrą filmų gamybą ir skatinti kino industriją. Plečia lenkiškų filmų prieinamumą užsienyje ir didina lenkų filmų pripažinimą tarptautinėse rinkose organizuodamas apžvalgas, retrospektyvas, specialias peržiūras, konferencijas ir parodas. LKMI taip pat skiria užsienio stipendijas kino kūrėjams ir profesionalams remti.  https://pisf.pl/