3.06.2019 Wydarzenia, Wystawy

Wystawa „Polska. Tradycje parlamentaryzmu do 1791 r.“

4 czerwca – 3 lipca, Centrum Wielokulturowe w Kiejdanach (pl. Senosios Rinkos 12)
Otwarcie wystawy: 8 czerwca o godz. 15.00 w ramach XVII Festynu Kultury Polskiej „Znad Issy” 

9 października 1468 r. w Piotrkowie Trybunalskim zebrał się po raz pierwszy, w swej dojrzałej instytucjonalnie formie, sejm walny. Prawie sto lat później, Unia Lubelska połączyła w jeden, równoprawny organizm – Koronę Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie. Unia scaliła oba organizmy państwowe, umożliwiając przy tym narodziny unikalnego w Europie systemu parlamentarnego. Akt Unii Lubelskiej został w 2018 r. wpisany na Światową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata”. O wpisanie dokumentu wspólnie zabiegały Polska, Litwa, Łotwa, Białoruś i Ukraina.
Celem wystawy, przygotowanej pod patronatem Marszałka Sejmu Pana Marka Kuchcińskiego z okazji 550-lecia Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej, jest przybliżenie kluczowych dla rozwoju parlamentaryzmu wydarzeń z okresu obejmującego XIV-XVIII w. Autorką pierwotnej koncepcji wystawy jest poseł Ewa Tomaszewska. Poszczególne plansze tworzą opowieść prezentującą bogatą historię Rzeczypospolitej Obojga Narodów, w której dominowały postawy patriotyczne, republikańskie, wolnościowe, a także niezwykła w tamtym okresie tolerancja dla różnych wyznań, kultur i etnosów. Parlamentaryzm I Rzeczypospolitej wywierał przemożny wpływ na ustrój, politykę, zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym państwa, a także stanowił forum prezentowania idei dialogu i integracji europejskiej, wyprzedzając nierzadko w tym zakresie swoje czasy.

Organizatorzy: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, Instytut Polski w Wilnie, Muzeum Regionalne w Kiejdanach

Scheduled Wydarzenia Wystawy