31.05.2020 - 30.06.2020 Literatura, Wydarzenia

Mosty poetyckie

MOSTY POETYCKIE
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL POEZJI W SIECI

Mosty poetyckie to pierwszy na Litwie międzynarodowy festiwal poezji w sieci. Za pośrednictwem forów społecznościowych publiczność może zobaczyć i usłyszeć poetów ze wszystkich kontynentów prezentujących swe utwory w wielu językach świata, a także poetów litewskich tworzących po litewsku oraz w językach mniejszości narodowych.
Z inicjatywą organizacji festiwalu wystąpiły dwa litewskie stowarzyszenia twórcze, Nowa Awangarda Wileńska i Slinktys. Ideą przewodnią festiwalu jest zapewnienie miłośnikom poezji stałego i żywego kontaktu z twórcami w warunkach kwarantanny. Dzięki włączeniu się do organizacji festiwalu sieci Instytutów Polskich na świecie, a także zagranicznych partnerów, m. in. konsorcjum wydawniczego Sial Pigmalión, udało się w krótkim czasie zaprosić do udziału w festiwalu około 80 autorów z 23 krajów.
Najliczniejsi są uczestnicy z Litwy i Polski. Reprezentują wszystkie pokolenia, regiony i większe miasta obu krajów. W przypadku Polski ważny jest udział w festiwalu przedstawicieli władz wszystkich ogólnopolskich stowarzyszeń literackich, w przypadku Litwy zaś najliczniejszych litewskich mniejszości narodowych. Poeci prezentują swe utwory w nagraniach filmowych, a ich teksty są przedstawione na ekranie w przekładach na języki polski i litewski. 
Festiwal odbędzie się w dniach 31 maja na witrynach festiwalowych na najbardziej uczęszczanych forach społecznościowych. Oprócz nagrań utworów poetyckich redaktorzy festiwalu, Dominika Olicka, Romuald Ławrynowicz i Juozas Žitkauskas przedstawią widzom i słuchaczom inne atrakcje związane z kulturą Litwy.

Organizatorzy: Slinktys asociacija, Nowa Awangarda Wileńska oraz Instytut Polski w Wilnie. Festiwal odbywa się w ramach działalności litewskiej sieci EUNIC.

Partnerzy: Związek Pisarzy Litwy, Krajowe Stowarzyszenie Literatów Polskich, grupo editorial Sial Pigmalión i Unnecessary Films.

Partnerzy medialni:
Czasopismo „Metai”
Tygodnik „Literatūra ir menas”
Radio „Znad Wilii” i portal „ZW.lt”
Portal „L24.lt”
Radio „Wilno”
„Tygodnik Wileńszczyzny”

Teledysk festiwalu
https://youtu.be/eCvtVCoiisI

from to
Scheduled Literatura >Wydarzenia