23.07.2020 - 30.09.2020 Aktualności, Inne, Literatura, Wydarzenia

Konkurs „Wileńska nadzieja”

KONKURS NA OPOWIADANIE DLA MŁODYCH PISARZY

Wydarzenia ostatnich lat, masowa emigracja młodzieży z Litwy, a szczególnie niedawna pandemia pogłębiły pesymistyczne nastroje społeczne. Nasz kraj potrzebuje przesłań otuchy i nadziei. Kierując się tą potrzebą Krajowe Stowarzyszenie Literatów Polskich na Litwie, kwartalnik Naujoji romuva oraz Instytut Polski w Wilnie ogłaszają konkurs dla młodych pisarzy litewskich, tworzących w językach litewskim i polskim na opowiadanie o treści optymistycznej, zawierającej przesłania nadziei na lepszą przyszłość. Utwory nagrodzone i wyróżnione w obydwu kategoriach zostaną wydane w dwujęzycznej publikacji książkowej Wileńska nadzieja, która będzie dystrybuowana nie tylko na Litwie, lecz także w Polsce. Oprócz publikacji nagrodzonych utworów, laureaci konkursu otrzymają też atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd ds. Mniejszości Narodowych Republiki Litewskiej (tablet, czytnik e-book, odtwarzacz MP3). Organizatorzy konkursu zapraszają do udziału wszystkich pisarzy urodzonych nie wcześniej niż w 1990 roku, piszących w języku polskim i litewskim. Łączna objętość utworu powinna się mieścić w granicach od 5 000 do 20 000 znaków. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do przysłania lub osobistego dostarczenia materiałów w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2020 roku do siedziby Instytutu Polskiego, ul. Šv. Jono 3, LT-01123 Wilno, w kopercie oznaczonej czytelnym hasłem złożonym z dowolnego słowa i dopiskiem „Konkursas Vilniaus viltis”. Do koperty należy włożyć zamkniętą kopertę zawierającą imię i nazwisko oraz dane kontaktowe uczestnika (numer telefonu i adres elektroniczny lub zamieszkania). W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z organizatorami konkursu.

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Krajowe Stowarzyszenie Literatów Polskich na Litwie,  i Naujoji romuva.

Partnerzy: Stowarzyszenie Slinktys, Pašvaistė i Nowa Awangarda Wileńska.

from to
Scheduled Aktualności Inne Literatura Wydarzenia