24.09.2020 - 25.09.2020 Inne, Wydarzenia

Seminarium Etnolingwistyki Kulturowej

II Międzynarodowe Seminarium Etnolingwistyki Kulturowej

Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w II Międzynarodowym Seminarium Etnolingwistyki Kulturowej pt. „Wartości w językowym obrazie świata Polaków i Litwinów II. Dziedzictwo ludowe, narodowe, wieloetniczne i wielokulturowe”, które odbędzie się w Wilnie w dniach 24-25 września 2020 roku na Uniwersytecie Wileńskim, na Wydziale Filologicznym, w Sali K. Donelaitisa.
Podczas seminarium młodzież polska i litewska pod kierunkiem znanych profesorów z Polski i Litwy będzie analizowała i porównywała kolejne nazwy wartości, ważne dla obu kultur, budujące dialog między obu narodami, sprzyjające porozumieniu i nawiązaniu bliższych kontaktów.
Tegoroczne spotkanie będzie w całości poświęcone zagadnieniom dziedzictwa ludowego, narodowego, wieloetnicznego i wielokulturowego, ukształtowanego na terenie WKL od wieków najdawniejszych. Stanowi ono wielką wartość dla wszystkich narodów, zamieszkujących jego tereny w przeszłości, zaś chlubna historia jest żywa w naszej pamięci dotychczas i przyczynia się do utrzymania i kształtowania tożsamości etnicznej.

Przedmiotem do dyskusji w tym roku będą następujące zagadnienia:

  • koncepty: ludowe, narodowe, wielokulturowe
  • narracje ludowe i sposoby ich opisu
  • teksty religijne jako źródło badań kulturowych
  • podstawy materiałowe badań nad językiem i kulturą (słowniki, leksykony, bazy danych, kartoteki i in.)

Uczestniczyć w seminarium można tylko w trybie zdalnym, słuchaczy prosimy o rejestrację pod adresem: kristina.rutkovska@flf.vu.lt.

Partnerzy i sponsorzy seminarium: Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie“, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Instytut Polski w Wilnie, Litewska Rada Naukowa, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wileńskiego

 

from to
Scheduled Inne Wydarzenia