2.10.2020 - 20.11.2020 Aktualności, Inne, Wydarzenia

Konkurs plastyczny na 100-lecie Papieża

Konkurs plastyczny poświęcony  św. Janowi Pawłowi II

Z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II Instytut Polski w Wilnie wspólnie z Ministerstwem Edukacji, Nauki i Sportu Republiki Litewskiej ogłasza konkurs plastyczny. Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów Wilna i rejonu wileńskiego. Inicjatorami i partnerami projektu są Litewski Związek Artystów Plastyków i Twórczy Związek Polskich Malarzy na Litwie „Elips”. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów wszystkich gimnazjów Wilna i rejonu wileńskiego.
Na konkurs mogą być nadsyłane dwuwymiarowe prace wykonane dowolną techniką (malarstwo, grafika, rysunek), w formacie A3 (minimalnie) – A2 (maksymalnie), inspirowane nauczaniem św. Jana Pawła II. Każda z uczestniczących szkół może przesłać maksymalnie dwie prace. W przypadku zgłoszenia do konkursu większej ilości prac, szkoła powinna przeprowadzić wewnętrzną selekcję i w drodze wewnętrznego konkursu wybrać dwie prace do kolejnego etapu konkursu.
Wybrane i zatytułowane prace należy dostarczyć do Instytutu Polskiego Wilnie (ul. Šv. Jono 3; w dni robocze od 9.00 do 16.00) do 20 listopada 2020 r. Do każdej pracy należy dołączyć zapieczętowaną kopertę z nazwą pracy. W środku koperty powinna znaleźć się następująca informacja:  imię i nazwisko autora, nazwa i adres szkoły.
Spośród nadesłanych na konkurs prac jury, składające się z przedstawicieli organizatorów i partnerów konkursu, wybierze dziesięć prac, które w najciekawszy i najbardziej twórczy sposób odzwierciedlają ideę konkursu. Autorzy trzech prac, wyróżniających się walorami artystycznymi, zdobędą cenne nagrody. Pozostali autorzy, których prace trafiły do finału otrzymają książki artystyczne.Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 4 grudnia br. w Wileńskim Seminarium Duchownym podczas inauguracji międzynarodowej konferencji poświęconej św. Janowi Pawłowi II. Prace finalistów konkursu zostaną prezentowane w Seminarium Duchownym (w grudniu 2020 r.) oraz w Domu Nauczyciela (w styczniu 2021 r.).

from to
Scheduled Aktualności Inne Wydarzenia