1.01.2019 - 30.11.2020 Aktualności

Wileńska nadzieja

Organizatorzy konkursu dla pisarzy urodzonych nie wcześniej niż w 1990 roku, piszących w języku polskim i litewskim, Wileńska nadzieja, przedłużyli termin wysyłania prac. Łączna objętość utworu powinna się mieścić w granicach od 5 000 do 20 000 znaków. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do przysłania lub osobistego dostarczenia materiałów do 30 listopada 2020 roku do siedziby Instytutu Polskiego, ul. Šv. Jono 3, LT01123 Wilno, w kopercie oznaczonej czytelnym hasłem złożonym z dowolnego słowa i dopiskiem „Konkursas Vilniaus viltis”. Do koperty należy włożyć zamkniętą kopertę zawierającą imię i nazwisko oraz dane kontaktowe uczestnika (numer telefonu i adres elektroniczny lub zamieszkania). Zapraszamy wszystkich młodych pisarzy do udziału w konkursie! Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Urząd ds. Mniejszości Narodowych.

from to
Scheduled Aktualności